W samorządach

Pieniądze na realizację programu przeciwdziałania przemocy

Rusza kolejna edycja programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Wnioski można składać do 14 marca.

Jednym z obowiązków samorządu jest opracowanie  i realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te wymagają jednak znacznych nakładów finansowych, przekraczających często możliwości finansowe władz lokalnych. Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pozwala ministrowi odpowiedzialnemu za politykę społeczną na udzielanie pomocy w tych działaniach.

Właśnie została ogłoszona kolejna edycja Programu, na którą w tym roku przeznaczono 3 mln zł. Samorządy mogą do 14 marca składać wnioski w otwartym konkursie ofert.  Projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

W tegorocznej edycji  dofinansowane będą działania w ramach trzech priorytetów:  Priorytet I - Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W jego ramach można organizować np.  lokalne kampanie społeczne, kursy, warsztaty, badania. Priorytet II - Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obejmuje m.in. indywidualne konsultacje ze specjalistami, tworzenie i wspierane grup wsparcia.  Priorytet IV - Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Przykładowe działania to dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, doradztwo i opieka psychologiczna, a także imprezy rekreacyjne.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane