Gospodarka

Pieniądze na koncepcje inwestycyjne dotyczące zrównoważonej energii i ochrony klimatu

Polskie samorządy mogą wnioskować o środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Chodzi o koncepcje działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Polskie miasta i gminy mogą otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze oraz pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych w celu realizacji działań wskazanych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).

Każde polskie miasto lub gmina może otrzymać wsparcie w wysokości do 60 tys. euro na pojedynczy wniosek. Chodzi tu zarówno o wewnętrzne, jak i zewnętrzne działania i usługi niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej. Druga transza grantu (30%) zostanie wypłacona po weryfikacji opracowanej koncepcji.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach EUCF będą mogli wykorzystać całą kwotę do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Będzie ona stanowiła pierwszy krok w kierunku opracowania kompleksowego planu biznesowego i finansowego. Oczekiwanym rezultatem jest Koncepcja Inwestycyjna, np. dokument zawierający wszystkie informacje niezbędne do oceny projektu inwestycyjnego przez inwestorów i instytucje finansowe.

Nadrzędnym celem funduszu jest zbudowanie źródła wiedzy merytorycznej na temat projektów
w zakresie zrównoważonej energii, realizowanych w różnych miastach i gminach w całej Europie.

Władze samorządowe i grupy gmin zobowiązały się do znaczącego ograniczenia poziomu konsumpcji energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jednak, podczas wprowadzania w życie swoich ambitnych planów działań na rzecz klimatu i energii, często napotykają ograniczenia finansowe. Niejednokrotnie nie mają również dostępu do właściwego finansowania. Celem EUCF jest przekształcenie planów na rzecz klimatu i energii w realne projekty mające na celu opracowanie wiarygodnych, stabilnych i odpowiednio zaawansowanych koncepcji inwestycyjnych. Takie koncepcje, które powinny obejmować identyfikację potencjalnych źródeł finansowania projektów.

Obecnie trwa pierwsza tura składania wniosków, która zakończy się 2 października 2020 r. o godz. 17:00. Wyniki poznamy już w grudniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://eucityfacility.eu/. Pod tym samym adresem można złożyć wniosek online.

Partnerem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC). Na stronie http://www.pnec.org.pl/pl/eucf można zapoznać się z materiałami oraz zapisem webinarium informacyjnego.

 

TAGI: środki unijne,