W samorządach

Opolskie poszerza grupę zakupową

Andrzej Gniadkowski

05.02.2013

Po sukcesie pierwszej edycji grupy zakupowej energii elektrycznej Związek Gmin Śląska Opolskiego rozszerza działalność. Do kolejnego przetargu przystąpi 60 jednostek z 32 gmin.

Powstała nowa poszerzona Grupa zakupowa Związku Gmin Śląska Opolskiego. Do przetargu na zakup energii elektrycznej w 2013 r. stanie wspólnie 60 jednostek posiadających osobowość prawną, w tym 32 gminy z udziałem największych miast na Opolszczyźnie: Opola i Kędzierzyna-Koźla oraz Gminy Nysa - trzeciego pod względem wielkości ośrodka na Opolszczyźnie, która przystąpiła do Grupy zakupowej Związku Gmin Śląska w drugiej edycji.

 

Związek Gmin Śląska Opolskiego prowadzi intensywne prace na rzecz zmniejszenia wydatków gmin na utrzymanie oświetlenia ulicznego i zaopatrzenie w energię elektryczną już od kilku lat. W latach 2010-2011 Zespół Związku Gmin Śląska Opolskiego przeprowadził skuteczne negocjacje z koncernem energetycznym na temat warunków umów na utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego dotyczących 25 tysięcy punktów świetlnych.

 

W 2012 r. sukces uzyskała Grupa zakupowa Związku Gmin Śląska Opolskiego w przetargu na zakup energii elektrycznej dla 47 jednostek posiadających osobowość prawną, w tym 23 gmin oraz gminnych spółek i instytucji kultury. W przedsięwzięciu dla łącznie 3.417 punktów odbioru energii elektrycznej wzięło około 250 administratorów obiektów – szkół i innych gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, spółek i instytucji kultury. Wówczas łączny wolumen (zapotrzebowanie na energię elektryczną) wyniósł blisko 50 GWh. Według dokumentacji przetargowej w wyniku przetargu w stosunku do dotychczas obowiązujących taryf zaoszczędzono 25,6 proc. środków (około 5,3 miliona złotych).

 

Jak informuje Czesław Tomalik, prezes zarządu związku na podstawie ubiegłorocznych pozytywnych doświadczeń dla przetargu w 2013 r. powstała nowa poszerzona Grupa zakupowa Związku Gmin Śląska Opolskiego zrzeszająca 32 gminy (zarówno gminy członkowskie, jak i gminy przystępujące do Związku) w gronie 60 jednostek posiadających osobowość prawną. 

 

– Warto podkreślić, że już realizacja pierwszych etapów wspólnego przedsięwzięcia, w tym inwentaryzacja umów i faktur oraz analiza stosowanych dotąd taryf, służy racjonalizacji wydatków gmin na zakup energii elektrycznej – zaznacza Tomalik.

 

W dniach 8 i 25 stycznia 2013 r. Związek Gmin Śląska Opolskiego zorganizował szkolenia i konsultacje przeprowadzone przez Koordynatora Grupy zakupowej ZGŚO, w których wzięli udział wyznaczeni w każdym z urzędów gminni koordynatorzy. Do Biura Związku wpływają komplety danych z gmin o zapotrzebowaniu na energię elektryczną według ustalonego jednolitego wzoru. Na ich podstawie powstanie dokumentacja wspólnego przetargu.

TAGI: dobre praktyki,