W samorządach

Komunikacja elektroniczna w ramach postępowania administracyjnego

Zapraszamy Państwa 31 marca o godz. 10.00 na szkolenie online prowadzone w formie wykładu połączonego z prezentacją „Komunikacja elektroniczna w ramach postępowania administracyjnego”.

Pierwsze przepisy regulujące komunikację elektroniczną w kodeksie postępowania administracyjnego znalazły się jeszcze w 2000 roku. 10 lat później ustanowiono nowy kształt przepisów, który funkcjonuje do dziś. Choć minęło wiele lat, mnogość aktów wykonawczych i innych ustaw, które należy brać pod uwagę, nastręcza mnóstwo problemów i wątpliwości. W webinarze wyjaśniamy między innymi: czym właściwie jest adres elektroniczny i dlaczego poprawne rozumienie tego pojęcia jest ważne oraz na jakie błędy w podaniach elektronicznych należy zwrócić uwagę. Odpowiemy na najczęściej nurtujące urzędników pytania: czy można przyjąć podanie lub pismo ogólne mejlem czy tylko na elektroniczną skrzynkę podawczą (co w przypadku wniesienia skargi pocztą elektroniczną?), czy można elektronicznie udostępniać akta spraw stronom oraz jak doręczać decyzje administracyjne za pomocą systemów teleinformatycznych. Nie zabraknie schematów postępowania w przypadku doręczania dokumentów przez organ do strony, doręczeń dualistycznych (papierowych i elektronicznych) oraz doręczeń pomiędzy organami.

 

Struktura szkolenia:

Wprowadzenie do zagadnienia – w tej części zostaną omówione zagadnienia komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów kpa

Zasady komunikacji elektronicznej w kodeksie postępowania administracyjnego – zasady komunikacji elektronicznej nie zawsze wynikają z zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Są one sformułowane przez orzecznictwo na podstawie przepisów proceduralnych, które znajdują się w dalszej części kodeksu. Omówimy je szczegółowo i przedstawimy wraz z przykładami z różnych instytucji

Doręczanie do organów –  w tej części zostanie omówione zagadnienie, czym jest doręczenie  korespondencji przez organ do strony oraz przeanalizujemy warunki prawidłowego doręczenia elektronicznego

Udostępnianie akt postępowania – przepisy oraz praktyczne aspekty udostępniania akt postępowania w formie elektronicznej oraz problemy z nimi związane

Doręczenie przez organy – zagadnienia i procedury doręczenia od organu do strony z uwzględnieniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Doręczenie pomiędzy organami – omówimy sytuację, w której jeden organ jest stroną, a drugi podmiotem wydającym decyzję w stosunku do tej strony. Odpowiemy na pytania: czy przepis wprowadza obowiązek, czy możliwość doręczeń elektronicznych oraz jak rozumieć „moment doręczania”

 

Szkolenie poprowadzi Sylwester Szczepaniak – radca prawny, asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, były zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynator m.in. procesu legislacyjnego ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, autor licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Termin: 31 marca 2021 r., godz. 10:00–11:30

Cena szkolenia: 299 zł

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny >>>