Akademia "Wspólnoty"

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (dane osobowe, dane kontrahenta, tajemnica przedsiębiorstwa)

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 1 marca o godz. 13.00 w ścieżce "Dostęp do informacji publicznej".

Jawność życia publicznego jest jedną z najistotniejszych wartości w każdym społeczeństwie demokratycznym. Wskazuje się nawet, że jest probierzem demokracji: im społeczeństwo jest bardziej rozwinięte, tym bardziej władze działają bardziej transparentnie. Nie może, jednakże być absolutyzowane: w wielu sytuacjach organu zobligowane są do ochrony prywatności oraz innych wartości chronionych. Na webinarze zostaną omówione te ustawowe przesłanki odmowe. Jednakże sposób ich redakcji nie jest jednoznaczny. Z pojęciami tymi problemy posiada również orzecznictwo. Na szkoleniu zostanie ono dokładnie omówione: a więc orzeczenia, które stanowią kamień węgielny, jak i wykształcone linie orzecznicze, wraz z najnowszym zapatrywaniem się sądów na określone wartości.

Szczególny nacisk zostanie położony na takie przesłanki ochrony jak:
- prawo do prywatności - oraz wyjątek od niej - osoba pełniąca funkcję publiczną. Jest to o tyle istotne, że gro wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczy właśnie prywatności osób pełniących funkcję publiczną.
- tajemnica przedsiębiorcy- sądy starają się odpowiedzieć po pierwsze jak ma się powyższe do tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz relacja z innymi ustawami. Również w tym zakresie- istnieje ciekawe orzecznictwo.
- w pozostałym zakresie - po krótce zostanie omówiona przesłanka informacji niejawnej etc. Kwestie te zostaną zasygnalizowane - z doświadczenia wynika, że podmioty o powyższe się raczej nie pytają.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl