Akademia "Wspólnoty"

Odmowa dostępu do informacji publicznej w aktualnym orzecznictwie sądowym

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 12 kwietnia o godz. 13.00 w ścieżce "Dostęp do informacji publicznej".

Dostęp do informacji publicznej budzi wątpliwości w praktyce. Problematyczne jest już określenie, co stanowi informację publiczną i jak ją odróżnić od informacji, które nie mają takiego charakteru. Nieustająco problemy rodzi to, jak radzić sobie z wnioskami o udostępnienie, kiedy wydać decyzję o odmowie, a kiedy zastosować inne rozwiązanie, na czym polega specyfika udostępniania informacji przetworzonej jak sobie poradzić, gdy informacja publiczna zawiera dane osobowe. Niedoskonałość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz liczne niedomagania proceduralne tej regulacji powodują, że niezwykle istotna okazuje się znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych, które to w ramach swej aktywności wielokrotnie wypełnia swą interpretacją przestrzeń niezagospodarowaną przez ustawodawcę lub też wskazuje na ścieżki interpretacyjne, jakimi podążać powinny podmioty zobowiązane. O tych właśnie zagadnieniach będzie mowa podczas naszego webinaru poświęconego aktualnemu orzecznictwu z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Program szkolenia
1.    Podstawy prawne dostępu do informacji
2.    Kryteria odmowy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa
3.    Zagadnienia podmiotowe
4.    Ograniczenia dostępu a odmowa udostępnienia
5.    Przesłanki odmowy na tle aktualnego orzecznictwa sądowego
6.    Tajemnice, prywatność, tajemnica przedsiębiorcy – najbardziej popularne podstawy odmowy dostępu do informacji publicznej i punkt odniesienia sądów administracyjnych
7.    Zagadnienia materialne i formalne odmowy w ocenie sądów administracyjnych. 

Szkolenie poprowadzi dr Marlena Sakowska - Baryła, która jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” C.H. Beck. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl