Akademia "Wspólnoty"

Obieg i kontrola dokumentów (dowodów księgowych) w urzędzie i jednostkach organizacyjnych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 22 marca o godz. 13.00 w ścieżce "Finanse samorządowe".

Efektywny i skuteczny przepływ informacji w ramach realizacji kontroli zarządczej jednostki sektora finansów publicznych zależy między innymi od właściwego obiegu dokumentów. Umożliwia on wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia. Przy zapewnieniu zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. W trakcie realizacji szkolenia zostaną omówione podstawy prawne regulujące obieg i kontrolę dokumentów w urzędzie i jednostkach organizacyjnych. Rodzaje dowodów księgowych i cechy, jakim muszą odpowiadać. Warunki, jakie winien spełniać dowód księgowy będący równocześnie dowodem dla celów podatku VAT. Zaprezentowane zostaną wzory pieczęci używanych przy kontroli dowodów księgowych jak i nastąpi omówienie niektórych dokumentów księgowych. Zakres i odpowiedzialność kontroli merytorycznej jak i formalno-rachunkowej wraz z przykładowymi opisami dokumentów. Wskazane zostaną również najczęściej podnoszone nieprawidłowości i błędy w zakresie obiegu i kontroli dokumentów.

Szkolenie poprowadzi Ewelina Ostajewska - Szwankowska - skarbnik Miasta Konina, pracownik Urzędu Miejskiego w Koninie oraz osoba prowadząca zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie (od dnia 1 marca zmiana nazwy na Akademia Nauk Stosowanych w Koninie). Współautor publikacji pod red. Piotr Szczypa, Małgorzata Cieciura "Rachunkowość i podatki wybrane zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości. Teoria, przykłady, zadania i rozwiązania". Posiada tytuł kontrolera finansowego, certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów oraz jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W praktyce gospodarczej kieruje finansami jednostki samorządu terytorialnego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane