W samorządach

O finansach miast na seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

Związek Miast Polskich zaprasza na konferencję online, która odbędzie się 17 września.

„Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miast” będzie tematem ósmego już z seminarium online z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”, poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce, na które zapraszamy 17 września.

Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Skuteczna realizacja działań i przedsięwzięć rozwojowych musi być poparta rzetelną analizą ekonomiczno-finansową. Samorządy są w przededniu przygotowania projektów budżetów na kolejny rok, a więc także projektów wieloletniej prognozy finansowej na kolejny okres. Proces ten zawsze jest wyzwaniem dla każdego miasta, a nadchodzący rok niesie ze sobą szczególne okoliczności, będące wynikiem spadku dochodów z powodu ograniczeń gospodarczych, wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Jego skutki mogą wpływać nie tylko na lokalne plany inwestycyjne, ale także na jakość świadczonych usług publicznych.

Podczas seminarium będziemy rozmawiać m.in. o:

  • – narzędziach, które mogą w znacznym stopniu ułatwić służbom finansowym pracę nad tymi dokumentami;

  • stanie finansów JST po I półroczu br.;

  • – nowych regulacjach prawnych dotyczących limitu zadłużenia;

  • – pakiecie rozwiązań, które służą ocenie bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej miast udostępnionych w systemie BeSTi@.

  • – narzędziu do opracowywania, aktualizacji i prezentacji WPF.

Seminarium będzie transmitowane na facebooku - https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1499021883622791, a materiał wideo zostanie udostępniony na stronie ZMP po spotkaniu. Oprócz tego można się jeszcze zarejestrować przez formularz internetowy, aby wziąć czynny udział w spotkaniu https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-8/register w terminie do 15 września br.

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt na skrzynkę mailową seminariafrl@zmp.poznan.pl.

Program i więcej informacji - https://www.miasta.pl/aktualnosci/finanse-miast-zapraszamy-na-kolejne-seminarium-on-line