Prawo W samorządach

Samorządowcy chcą zmian w dowozach na szczepienia

Kwestie organizacyjne związane z organizacją szczepień, a także wnioski strony samorządowej o zamianę rządowych programów na subwencje to główne tematy styczniowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Co tydzień strona samorządowa Komisji Wspólnej spotyka się z ministrem Michałem Dworczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. szczepień w sprawie organizacji transportu na szczepienia. Tym razem postulaty samorządowców przedstawił Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji. Ponieważ dotacja jest zbyt niska, a prawo zabrania JST dopłacania do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, samorządowcy domagają się:

- zwiększenia stawek ryczałtowych za przewóz osób niepełnosprawnych, a także seniorów 70+, którzy mają obiektywne trudności z dotarciem do punktu szczepień. Zwiększenie stawek ryczałtowych powinno uwzględniać różnice w wielkości gmin, specyfikę lokalną samorządu, kalkulację kosztów zabezpieczeń przed COVID-19 dla kierowców oraz osób transportowanych oraz koszty dezynfekcji pojazdu;

- rozwiązania problemu transportu i jego kosztów dla osób, które zapisały się do punktu szczepień w miejscach odległych, np. 100 km od miejsca zamieszkania, ze względu na niedostępność szczepionki w pobliskich punktach szczepień;

- zróżnicowania wysokości dopłat do wynagrodzenia dla koordynatorów gminnych ds. szczepień - propozycja dopłaty w wysokości 3 tys. zł dla gmin do 20 tys. mieszkańców; 6 tys. zł dla gmin od 20 do 50 tys. mieszkańców oraz 3 tys. zł za każde następnie 50 tys. mieszkańców;

- zwiększenia liczby zespołów mobilnych, dojeżdżających na szczepienia, zwłaszcza w dużych miastach;

- przekazywania środków przez wojewodów na realizację tego zadania „z góry”, by gminy nie musiały go kredytować;

- umożliwienia dowozu pacjentów (również tych, którzy nie mają orzeczenia o niepełnosprawności) na szczepienia pojazdami zakupionymi z dofinansowaniem  PFRON-u w ramach Programu wyrównywania szans pomiędzy regionami. W tej kwestii wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed poinformował, że podjął już pilne działania, by to umożliwić, nawet jeśli będzie to wymagało zmian legislacyjnych. Być może rozwiąże tę kwestię polecenie wojewody, jednak musi to uzgodnić po stronie rządowej.

  •  

Postulaty na piśmie, dalsze uzgodnienia w przyszłym tygodniu

Odpowiadając na postulaty samorządowców, minister Dworczyk przypomniał, że rząd specjalnie zaproponował stawki ryczałtowe, by maksymalnie uprościć system rozliczeń, zarówno po stronie samorządowej, jak i po stronie wojewodów. Wskazał też, że stawki i tak są już zróżnicowane. Zgodził się jednak rozważyć propozycję, którą strona samorządowa przekaże mu pisemnie (w tej chwili trwają uzgodnienia w tej sprawie).

W kwestii dowożenia mieszkańców do punktów szczepień, zaproponował, by zapewnić im dowóz na terenie danego powiatu, a jeśli ktoś umówi się w odległym punkcie, będzie musiał organizować go we własnym zakresie.

Co do zwiększenia liczby zespołów mobilnych, poinformował, że trwa konkurs ogłoszony przez NFZ. Uznał jednak, że należy obniżyć oczekiwania co do liczby tych zespołów, gdyż najważniejszym celem w tej chwili jest ograniczanie epidemii, więc należy szczepić maksymalnie dużo osób, które są narażone na najcięższy przebieg choroby i te, które mają najwięcej kontaktów oraz są bardzo narażone na zakażenie.