W samorządach

Nowe technologie zagościły na dobre w naszym życiu, coraz częściej są dostępne także w szkołach

To, czy będą pojawiały się w kolejnych, zależy przede wszystkim od dyrekcji oraz organów prowadzących publiczne szkoły i placówki – lokalnych samorządów.

Na pytania o wyzwania związane z wdrażaniem nowych technologii w edukacji oraz o zalety wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w szkolnictwie odpowiada Magdalena Raczko, Kierownik Projektu w Polkomtelu, operatorze sieci Plus.

- Czy pandemiczna rzeczywistość to dobry czas dla szkół na wdrażanie nowych rozwiązań?
Czy to dobry moment, trudno powiedzieć. Jest to jednak czas, w którym szkoły zostały po prostu zmuszone do wdrożenia nowych rozwiązań – czy tego chciały, czy nie. W tej chwili możemy powiedzieć, że te szkoły, które wcześniej wprowadziły rozwiązania takie jak PLUS Tornister, były lepiej przygotowane na okoliczności, w jakich przyszło nam pracować w czasie pandemii. Ta część szkół była w stanie „przełączyć się” na nauczanie zdalne właściwie z dnia na dzień. Pandemia zmusiła nas do przeniesienia się z pracą, także w obszarze edukacji, w świat wirtualny. Zweryfikowała również, w jakim stopniu jesteśmy na taki model pracy przygotowani.

- Jakie zalety dla nauczycieli i uczniów niesie za sobą edukacja cyfrowa?
Dobra szkoła to taka, która zapewnia uczniom możliwość nabywania wiedzy i umiejętności oczekiwanych w XXI wieku. To nie tylko rola rodziców, ale również szkoły, by pokazać dzieciom, że nowe technologie to nie tylko gry, ale również narzędzie do ciągłej nauki i rozwoju. Poza kompetencjami niewątpliwie przydatnymi w życiu zawodowym młodzi ludzie powinni nabywać umiejętność ciągłego pogłębiania wiedzy. Szkoła zaś powinna zapewniać ku temu narzędzia na poziomie dostosowanym do indywidualnych predyspozycji ucznia. Ten proces uczenia się przez całe życie nowe technologie mogą wspomóc.
Warto zaznaczyć, że edukacja cyfrowa jest  uzupełnieniem tradycyjnej edukacji, nie może jej całkowicie zastąpić. Narzędzia cyfrowe, takie jak PLUS Tornister, umożliwiają indywidualizowanie materiału i dostosowanie go do możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych ucznia. Wspierają zarówno rozwijanie zdolności ale również pomagają wyrównywać wiedzę i umiejętności uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju.
Innowacyjne narzędzia pozwalają też zautomatyzować część pracy nauczyciela oszczędzając jego czas, chociażby spędzany nad analizą wyników testów. Przyczynia się to do doskonalenia pracy w szkole.
Wyposażenie dzieci w takie same, innowacyjne narzędzia, przyczynia się również do zjawiska wyrównywania szans w dostępie do wiedzy. W ramach usługi PLUS Tornister zarówno uczniowie jak i nauczyciele otrzymują takie same urządzenia wyposażone w takie same rozwiązania technologiczne. Dzięki temu dzieci mają możliwość korzystania z zasobów na takim samym poziomie, a nauczyciele mogą zapoznawać je z tą technologią na co dzień.

- Aby zapewnić rozwój cyfrowy szkolnictwa, konieczna jest współpraca samorządu, szkół i biznesu – zgadza się Pani z tą tezą?
Oświata jest jedną z podstawowych usług publicznych, które samorząd powinien zapewniać mieszkańcom. Nie należy więc zapominać, że bardzo istotną rolę w rozwoju szkolnictwa mają samorządy lokalne. Nie wystarczą bowiem pojedyncze działania – konieczne jest długofalowe podejście do tematu i mądre rozdzielanie środków samorządów na edukację oraz dostosowanie rozwiązań do indywidualnej sytuacji i potrzeb danej szkoły. Bez samorządów, które w systemowy sposób zainwestują w rozwój edukacji, to się nie uda. Konieczna jest synergia pomiędzy działaniami lokalnych włodarzy, władz szkolnych i dostawców rozwiązań. Żyjemy już w technologicznym świecie i to od nas zależy, jak przygotujemy nasze dzieci do wyzwań, jaki ten nowoczesny świat ze sobą niesie.

- Jaką rolę w tym procesie może odegrać PLUS Tornister?
PLUS Tornister to szereg rozwiązań, które pomogą usprawnić funkcjonowanie nowoczesnej szkoły. Tablet wyposażony w bezpieczny dostęp do internetu, może, jeśli nawet nie powinien, stać się elementem podstawowego wyposażenia ucznia podobnie jak dotąd podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Dostęp do ćwiczeń, podręczników w cyfrowej formie, to tylko część zasobów usprawniających pracę nauczycieli i czyniących naukę atrakcyjniejszą dla uczniów. To także wgląd do dziennika elektronicznego oraz przydatnych materiałów szkoleniowych. PLUS Tornister to odpowiedź na zmieniający się świat oraz coraz wyższe wymagania stawiane szkolnictwu.