Najmniej bezrobotnych wciąż w Wielkopolsce

W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11 proc., choć był silnie zróżnicowany terytorialnie - podaje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we wstępnych danych za grudzień.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2020 r.) wyniosła w grudniu 6,2 proc., co oznacza, że w porównaniu do listopada wzrosła o 0,1 punktu procentowego.

Najniższe bezrobocie zanotowano w wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższe - w warmińsko-mazurskim (10,1 proc). Wzrost stopy bezrobocia w grudniu miał miejsce w 14 województwach. W małopolskim i wielkopolskim wskaźnik pozostał na tym samym poziomie.

Z danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2020 r. wyniosła 1,046 mln osób i - w porównaniu z końcem listopada - wzrosła o 21,1 tys. osób, czyli o 2,1 proc. W analogicznym okresie 2019 r. poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się o 16,7 tys. osób, czyli o 2 proc.

Wzrost bezrobocia w grudniu jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowany był również w latach 2017 - 2019 - zauważa ministerstwo.

fot Pixabay