W samorządach

Modernizacja kluczem do zwiększenia zasobu

W Bielska-Białej łączna wartość remontów wykonanych, będących w toku oraz zaplanowanych na przyszły rok przekracza 95 mln zł. Jeśli doliczyć do tego budynki wspólnot mieszkaniowych, na rzecz których gmina przekazała dofinansowanie do remontu elewacji, to wartość nakładów gminy na zabytkowe budownictwo w latach 2019–2023 przekroczy 100 mln zł.

Bielsko-Biała stara się rozwijać zarówno budownictwo komunalne, jak i społeczne, za pośrednictwem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W tym roku spółka odda do użytku budynek z 30 lokalami mieszkalnymi. Od niedawna miasto prowadzi budowę zespołu 6 budynków. Ponadto z roku na rok wzrastają nakłady remontowe i inwestycyjne na istniejący zasób mieszkań komunalnych i socjalnych. Dużą wagę przywiązuje się do zagospodarowania pustostanów i modernizację źródeł ciepła w budynkach.

Właśnie ta ostatnia kwestia ma znaczenie przy powiększaniu zasobu lokalowego odbywającym równolegle z ochroną zabytków. Elementem polityki mieszkaniowej są remonty konserwatorskie kamienic, dotacje na remont lokali, ochrona tkanki miejskiej poprzez wpisy do rejestru zabytków, ulgi podatkowe dla remontujących czy też nagrody zachęcające prywatnych właścicieli do remontowania swojej własności.

Przemyślane remonty

Najważniejszym podmiotem, który rozwija sieć lokalową w starych, zabytkowych budynkach, jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Od 2019 r. do dziś przeprowadził remont w 28 budynkach za ok. 34,3 mln zł. Trwające prace oraz te zaplanowane na 2023 r. są warte ok. 61 mln zł. Mają charakter generalny. Remontowane jest wszystko – od elewacji, przez stolarkę, po instalacje. Likwiduje się źródła niskiej emisji (tzw. kopciuchy) na rzecz przyłączenia budynków do Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma bądź instalacji gazowego centralnego ogrzewania.

Łączna wartość remontów już wykonanych, będących w toku oraz zaplanowanych na przyszły rok wynosi ponad 95 mln zł. Jeżeli doliczyć do tego budynki wspólnot mieszkaniowych, którym gmina przekazała dofinansowanie na remont elewacji, to wartość nakładów na zabytkowe budownictwo w latach 2019–2023 przekroczy 100 mln zł.

Ważnym przedsięwzięciem, dzięki któremu w samym tylko Bielsku-Białej przybędzie 158 mieszkań, było założenie 22 października 2021 r. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe. Do spółki przystąpiły również: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Kuźnia Raciborska, Radlin, Rydułtowy, Strumień, Wisła oraz reprezentanci Krajowego Zasobu Nieruchomości. W sumie na terenie wymienionych gmin ma powstać ponad 1000 mieszkań na wynajem, z niskim czynszem i możliwością dojścia do własności.

Ulgi, nagrody, dofinansowania

Elementem wspierania ochrony zabytków są ulgi w podatkach i nagrody. Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji. Ogłoszono również konkurs na „Najlepiej przeprowadzony remont konserwatorski zabytkowej elewacji w Bielsku-Białej w roku 2022”. Za pierwsze miejsce można otrzymać 80 tys. zł, za drugie – 50 tys. zł.

W pierwszym kwartale 2022 r. miasto wsparło finansowo remont pięciu zabytkowych obiektów. Dofinansowanie otrzymały kamienice: przy ul. Zamkowej 8, Ratuszowej 2, pl. Wolności 5, a także budynek oświatowy Dawnej Szkoły Żeńskiej przy pl. Marcina Lutra 7 – dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku. Wsparto też remont elewacji plebanii przy pl. św. Mikołaja 15 i 16 – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja.

Wykorzystać wszystkie źródła

Bielsko-Biała korzysta ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, w szczególności z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Dopłat – rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa obsługiwanego przez BGK. Wspomniany Bielsko-Bialski TBS korzysta również z preferencyjnych kredytów BGK. Wkład własny przy inwestycjach komunalnych samorząd finansuje dodatkowo z pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Jarosław Klimaszewski

prezydent Bielska-Białej

Zapotrzebowanie wzrosło i będzie coraz większe

Właśnie zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na najem 30 lokali mieszkalnych w nowym budynku TBS. Otrzymaliśmy 42 wnioski, więc popyt na taki rodzaj budownictwa jest spory, a spodziewamy się, że w najbliższym czasie jeszcze wzrośnie, dlatego wspólnie z TBS już myślimy o kolejnych inwestycjach w formule społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Niezmiennie od wielu lat obserwujemy zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne. Choć lista oczekujących na przydział tego typu mieszkań jest długa, cały czas pracujemy nad wzrostem podaży lokali.