W samorządach

Miejskie plany na rozwój

Nabór do programu „Plan działań dla miast” został przedłużony. Do 22 listopada samorządy mogą zgłosić projekt zakładający realizację przynajmniej jednego z celów zrównoważonego rozwoju.

„Plan działań dla miast” będzie towarzyszyć 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, którą zaplanowano w czerwcu 2022 r. w Katowicach. To także instrument wdrożeniowy przewidziany w powstającej właśnie nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.
Ideą programu jest pomoc miastom w odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju. Przewiduje on indywidualne wsparcie doradcze dla aglomeracji, które chcą realizować projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wypracowane zostaną też ogólne wskazówki dla mieszkańców dotyczące sposobów aktywnego udziału w rozwoju miasta, na przykład współzarządzania nim czy wpływania na jego przestrzeń.
Według Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Plan działań dla miast” będzie polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Zostanie on ogłoszony i podpisany podczas sesji Światowego Forum Miejskiego.

Zaproszenie do udziału w Programie kierowane jest do wszystkich miast w Polsce, niezależnie od ich wielkości – gmin miejskich lub miejsko-wiejskich. Działania projektowe mogą obejmować przedsięwzięcia, programy, projekty, inicjatywy podejmowane na rzecz każdego z  17 celów zrównoważonego rozwoju, w tym: redukcji ubóstwa w jego wszystkich postaciach, zapewnienia dostępu do edukacji, pracy, kariery zawodowej, poprawy dostępu do żywności i czystej wody, podjęcia działań na rzecz równości szans, wspieranie praw człowieka, pokoju i stabilności, ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatycznych czy dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Nabór do Programu odbywa się za pośrednictwem internetowego generatora zgłoszeń  i potrwa do 22 listopada.
Niezbędne informacje na temat PDM dostępne są na stronie internetowej Programu: obserwatorium.miasta.pl/pdm/.


Źródło: MFiPR, Obserwatorium Polityki Miejskiej
Fot. Pixabay