W samorządach

Miasta za równością

Prezydenci i burmistrzowie 16 polskich miast podpisali Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym. Dołączyli w ten sposób do blisko 2 tysięcy samorządów w Europie.

W 36 krajach Europy Kartę jak dotąd przyjęły 1844 samorządy. Ceremonia, która miała miejsce w Poznaniu, to odpowiedź na pojawiające się w ostatnim czasie coraz liczniejsze sygnały z miast członkowskich Związku Miast Polskich o chęci przyjęcia przez nie Karty. Dokument umożliwia przechodzenie od równych praw do równych szans we wszystkich dziedzinach życia i sferach funkcjonowania, na które wpływ ma samorząd. Karta jest na tyle elastyczna, że może z niej skorzystać każdy samorząd, na miarę swoich potrzeb, w zależności od poziomu zaawansowania prowadzonych działań równościowych.
- Karta, wypracowana 15 lat temu przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) nie jest jeszcze w Polsce bardzo popularnym dokumentem, a w niektórym środowiskach jest wręcz dokumentem niepopularnym - mówił podczas uroczystości Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich.

Decyzja o podpisaniu Karty to jednocześnie decyzja o podjęciu współpracy, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń w dziedzinie działań równościowych. Zachęcał do tego obecny w Poznaniu Sekretarz Generalny CEMR, Frédéric Vallier. Zapraszał do budowania i wzmacniania związków lokalnych w całej Europie, do rozwijania współpracy i wzajemnego uczenia się od siebie.
Do polskich miast-sygnatariuszy Karty zwróciła się także europejska komisarz ds. równości, Helena Dalli, która podkreśliła, że przyjmując Kartę sprzeciwiają się one wszelkiej dyskryminacji i wykluczeniu. - Podpisanie Karty jest zobowiązaniem publicznym, które oznacza uznanie różnorodności oraz zapewnienie równych praw i szans. Ten akt jest szczególnie ważny w tych trudnych czasach, kiedy to szczególnie kobiety i mniejszości doświadczyły negatywnych skutków pandemii - mówiła.

Kartę podpisały: Bydgoszcz, Chełmno, Jasło, Krosno, Lublin, Ostrów Wielkopolski, Płońsk, Poznań, Pruszków, Puck, Skarżysko Kamienna, Sopot, Świdnica, Wałbrzych, Wołomin i Warszawa.
- Podpisując Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym dajecie jasny sygnał: jesteśmy za równością kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach i w każdej dziedzinie życia - mówiła do samorządowców zgromadzonych na uroczystości Marta Mazurek, radna Rady Miasta Poznania, przedstawicielka Związku Miast Polskich w Komisji stałej ds. równouprawnienia CEMR.


Źródło i fot. ZMP