W samorządach

Metropolie w liczbach. Miasta dla najmłodszych

W latach 2012–2022 w systemie opieki nad najmłodszymi zaszło wiele pozytywnych zmian. W dwunastu miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich powstały setki placówek publicznych i niepublicznych.

Tak duża poprawa z zakresie świadczonych przez te placówki usług wiązała się z nakładem finansowym. W znacznej części są to wydatki z budżetów miast, a pieniędzy zaczyna brakować. Co więcej, według najnowszej prognozy demograficznej GUS-u o 2 proc. więcej dzieci do lat 3 będzie w miastach UMP do 2030 r., co zapewne przełoży się na większe zapotrzebowanie na opiekę instytucjonalną. Tak wynika cyklicznej publikacji Centrum Analiz i Badań UMP – „Metropolie w liczbach – Miasta dla najmłodszych”.

W trzecim numerze biuletynu „Metropolie w liczbach” pod lupę wzięto sytuację w publicznych i niepublicznych placówkach opieki na dziećmi do lat 3 oraz wyzwania, przed którymi stoją samorządy w związku z koniecznością zapewniania miejsc w kontekście malejącej liczby dzieci i rozwijaniem sieci placówek w 12 miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 

W biuletynie omawiane są dane o:

– faktycznej i prognozowanej liczbie dzieci w wieku do lat 3,

– liczbie miejsc w żłobkach, oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych,

– liczbie dzieci objętych opieką, 

– stopniu wykorzystania miejsc w placówkach publicznych i niepublicznych,

– wydatkach miast UMP na zapewnienie opieki na dziećmi w żłobkach publicznych,

– liczbie opiekunów zatrudnionych w żłobkach podległych JST.

„Metropolie w liczbach” to cykliczny biuletyn statystyczny przygotowany przez Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich. Publikacja dostarcza analiz bieżących zjawisk społeczno-demograficznych w 12 miastach UMP oraz ich obszarach metropolitalnych przez pryzmat oficjalnych statystyk. Jednocześnie podkreśla symbiozę dużych miast i otaczających je gmin, a także – identyfikuje powiązania na poziomie funkcjonalno-terytorialnym.

Najnowsze opracowanie można pobrać ze strony: www.metropolie.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane