W samorządach

Mateusz Cebula: nie miałem możliwości odwołania sesji rady

Andrzej Gniadkowski

16.03.2020

Do końca marca mamy umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów i od 1 kwietnia powinny być nowe stawki. Nie było możliwości przełożenia ani odwołania sesji zwołanej na wniosek burmistrza, gdyż ustawa i statut miasta nie dają mi takiej możliwości – mówi przewodniczący rady miejskiej Dębica, Mateusz Cebula.

Na 16 marca została u was zwołana nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Musiała się odbyć w tym terminie?

Tak, sesja musiała się odbyć, ponieważ z wnioskiem o jej zwołanie wystąpił na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym burmistrz miasta. Zatem ja byłem zobowiązany ustawowo zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, czyli najpóźniej na 17 marca 2020 r. Temat też był istotny, ponieważ do końca marca mamy umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów i od 1 kwietnia powinny być nowe stawki. Nie było zatem możliwości przełożenia ani odwołania sesji, gdyż ustawa i statut miasta nie dają mi takiej możliwości.

Jakie środki bezpieczeństwa zostały przedsięwzięte?

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego burmistrz zdecydował o zamknięciu ratusza dla petentów poza sprawami nadzwyczajnymi (USC, dowody osobiste itd.). Uzgodniliśmy, że w sesji wezmą udział osoby absolutnie niezbędne, było nas razem około 30 osób - radni, burmistrz z zastępcami, skarbnik, radca prawny, biuro rady, pracownicy merytoryczni od gospodarki odpadami.

Dla bezpieczeństwa zmieniono układ sali, żeby możliwie wykorzystać przestrzeń na sali obrad. Przed sesją zdezynfekowano stoły i inne meble. Zapewniono więcej mikrofonów oraz rękawiczki ochronne dla wszystkich. Wodę podano w odrębnych butelkach dla każdego uczestnika sesji.

 A co z dostępem mieszkańców do sesji? Czy ktoś się zgłosił?

Nie zgłosił się nikt z mieszkańców do udziału w sesji. Wcześniej ogłosiłem, że zachęcam do śledzenia obrad przez transmisję internetową. Dziękuję mieszkańcom za uszanowanie prośby.

 Ile osób uczestniczyło w sesji, a ile zgłosiło nieobecność?

Spośród 21 radnych było obecnych 19, oprócz tego burmistrz i 2 zastępców, skarbnik miasta, radca prawny, pracownik wydziału ochrony środowiska, prezes wodociągów, informatyk i 2 osoby z biura rady miejskiej, jedna osoba z mediów. Czyli około 30 osób.

W ciągu najbliższych kilku tygodni planuje Pan posiedzenie sesji?

Nie mamy obecnie zaplanowanej sesji tzw. zwykłej. I nie przewiduję jej zwołania do czasu aż sytuacja epidemiczna się poprawi. W razie absolutnie niezbędnych spraw burmistrz może wystąpić z wnioskiem o sesję tzw. nadzwyczajną – bez poprzedzających ją posiedzeń komisji itd. Zawieszone do odwołania są dyżury radnych, w tym moje, a pracownicy biura rady miejskiej mają w miarę możliwości pracować zdalnie. Mieszkańców zachęciłem do kontaktu ze mną poprzez telefon, e-mail, social media.

TAGI: sesja rady,