W samorządach

Małe miasta też mają uchwały krajobrazowe

Przepisy „krajobrazowe” mają uporządkować reklamowy chaos, jaki zapanował w miastach, miasteczkach i wsiach. Nie idzie to łatwo, ale liczba uchwał rośnie. Obowiązują także w mniejszych miastach, m.in. Nowym Sączu, Piasecznie i Starachowicach.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – bo tak brzmi pełna nazwa uchwał zwanych potocznie krajobrazowymi – przyjęto w Mikołowie. Przepisy wchodzą w życie.

Uchwała reguluje zasady i warunki sytuowania tablic oraz urządzeń reklamowych, określa też gabaryty i rodzaj materiałów, z jakich mogą być wykonane. Nowe prawo pozwoli również na wyegzekwowanie przepisów wobec nośników, które zamontowano nielegalnie. Zapisy dotyczą zarówno nowych reklam jak i tych, które istnieją już przestrzeni miejskiej. Niedopuszczalne będzie np. umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna, drzwi lub charakterystyczne detale architektoniczne budynku.

Mikołów jest czwartą gminą spośród śląskich miast, która mogą pochwalić się taką uchwałą. Cel nadrzędny to uporządkowanie przestrzeni publicznej. Aby ułatwić przedsiębiorcom i twórcom reklam dostosowanie się do zmian wynikających z uchwały, urząd miejski przygotował materiały promocyjne. To m.in. przewodnik po uchwale reklamowej, a także strona internetowa, na której sprawdzimy jakie zmiany dotyczą konkretnego adresu. Można będzie też liczyć na pomoc konsultanta.

Odsłonięcie przestrzeni publicznej i uporządkowanie miejskiego krajobrazu jest punktem wyjścia nowego prawa miejscowego. – Co istotne, Mikołów nie walczy z reklamą jako taką, ani nie kwestionuje sensu jej istnienia. Nie mamy też najmniejszych intencji utrudniania prowadzenia działalności przedsiębiorcom i osobom świadczącym usługi w naszym mieście. Jednak wyznaczenie standardów ilości i jakości nośników reklamowych obecnych w miejskiej przestrzeni jest konieczne, aby tę przestrzeń uporządkować - podkreśla Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa, inicjator i koordynator prac nad uchwałą krajobrazową w Mikołowie.

źródło UM Mikołów