W samorządach

Lublin wśród europejskich miast wspierających cyfrową transformację

Sławomir Bukowski

14.02.2020

Lublin znalazł się w gronie kilkudziesięciu miast z 18 krajów, które ogłosiły wspólną deklarację „Join, Boost, Sustain”, mającą wzmocnić współpracę na rzecz zrównoważonej transformacji cyfrowej.

Dokument mówi o korzyściach, płynących z przekształcania miast i społeczności w inteligentne i zrównoważone miejsca do życia. Podkreśla wagę inwestycji publicznych i prywatnych w usługi cyfrowe, technologie, infrastrukturę i umiejętności. Celem jest opracowanie „europejskiej metody” technologicznej transformacji miast i społeczności.

Zapisy wyznaczają także ogólne ramy współpracy tak, aby rewolucja cyfrowa odbywała się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Ustalone zostały warunki w kwestiach finansowych, technicznych, prawnych, edukacyjnych oraz w kwestii mierzenia efektów poszczególnych rozwiązań. Mowa jest także o odpowiedzialnym wykorzystaniu danych w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i prywatność informacji.

Wśród obszarów, jakie ulegają cyfrowej transformacji, deklaracja wyznacza inteligentną mobilność miejską, efektywność energetyczną, zrównoważone mieszkalnictwo, cyfrowe usługi publiczne i rządzenie w oparciu o potrzeby obywateli.

„Deklarację o połączeniu sił w celu wsparcia zrównoważonej transformacji cyfrowej w miastach i społecznościach w UE” podpisało niemal 60 sygnatariuszy, m.in. Antwerpia, Helsinki, Ateny, Barcelona, Madryt, Lublana. Wśród polskich miast obok Lublina znalazł się Poznań. W realizacji zapisów uczestniczą też sieci miast, takie jak Eurocities czy Open & Agile Smart Cities. Swoje wsparcie wyraziła Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów. Deklarację podpisali fiński minister spraw gospodarczych i zatrudnienia oraz estoński minister finansów.

Deklaracja ogłoszona została 31 stycznia podczas CITIES Forum 2020 w Porto.
Dokument w wersji polskiej znajduje się na stronie living-in.eu, znajduje się tamrównieżlista sygnatariuszy.

Oprac. na podst. inf. UM Lublin