W samorządach

Lublin Skills Up! – miasto uruchamia cykl bezpłatnych warsztatów dla młodych mieszkańców

Program ma wspierać młodzież wkraczającą na ścieżkę kariery zawodowej. Lublin Skills Up! to cykl warsztatów ukierunkowanych na rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

– W roku otrzymania przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w szczególny sposób kierujemy naszą uwagę na młodych mieszkańców naszego miasta. Podejmujemy wiele inicjatyw, które zmieniają Lublin, ale także dają młodzieży szanse na rozwój i wybór własnej, satysfakcjonującej drogi edukacyjnej oraz zawodowej. Oferta programu wsparcia młodych lublinian, w formie cyklu warsztatów rozwojowych Lublin Skills Up!, to realne umiejętności i wiedza, która przyda się na starcie do kariery – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Każdy z warsztatów będzie rozwijał nowe umiejętności uczestników i uczestniczek, takie jak zasady skutecznej komunikacji, asertywność, metody pracy nad własnym potencjałem czy budowanie pewności siebie, a także przygotowanie do poszukiwania pracy oraz osiągnięcia sukcesu podczas rozmowy rekrutacyjnej. Program uwzględnia spotkania z coachem oraz praktykami biznesowymi, posiadającymi wiedzę merytoryczną i doświadczenie we wspieraniu młodych w rozwoju osobistym. Odbiorcami projektu jest młodzież stojąca u progu wyboru ścieżki kariery zawodowej – studenci, absolwenci uczelni wyższych, a także uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Lublin.

Dodatkowym komponentem zachęcającym młodzież do udziału w warsztatach będzie możliwość zbierania punktów („skilli”) przysługujących za udział w spotkaniach i wymieniania ich na nagrody. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa i dyplomy ukończenia programu. Grupy warsztatowe będą liczyły ok. 25 osób, a spotkania odbywały się m.in. w Miejscówce prowadzonej przez Skende (al. Spółdzielczości Pracy 88), partnera strategicznego Europejskiej Stolicy Młodzieży oraz programu Lublin Skills Up!.

Pierwszy warsztat pn. „Skuteczna komunikacja, czyli jak otwierać sobie drzwi?” dotyczący m.in. tego, co decyduje o skutecznej komunikacji z otoczeniem, jak mówić, żeby być rozumianym oraz jakie są najbardziej znane bariery komunikacyjne, odbędzie się 16 marca w Miejscówce. Rekrutacja na to spotkanie trwa od 8 do 15 marca. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej: przedsiebiorczy.lublin.eu.

Program dedykowany jest mieszkańcom Lublina w wieku 18–30 lat.

oprac. na podst. inf. UM Lublin

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane