W samorządach

Lublin. Europejskie miasto na wschodzie Polski

Materiał partnera

05.03.2020

Ponad 700 lat historii, bogata oferta kulturalna i festiwalowa, miejsce dużych inwestycji infrastrukturalnych, czwarty pod względem wielkości ekosystem startupowy w Polsce. Lublin od lat jest jednym z liderów wykorzystania środków europejskich wśród polskich miast i ważnym ośrodkiem współpracy międzynarodowej.

To największe miasto na wschodzie Polski i stolica województwa. Liczy około 340 tys. mieszkańców. Ze względu na położenie geograficzne przy wschodniej granicy Unii Europejskiej jest ważnym ośrodkiem współpracy pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Ma prawie 50 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, zlokalizowanych na trzech kontynentach. Lublin wyrasta na lidera tej części Europy i utwierdza swoją pozycję najważniejszego miasta Polski Wschodniej.

To zróżnicowane i przyjazne dla swoich mieszkańców miasto, które może poszczycić się certyfikatem Smart City oraz jednym z najwyższych współczynników jakości życia w Polsce. 15 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Lublin jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w kraju.

Miliardowe inwestycje

Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych w Lublinie od 2004 roku zrealizowano projekty inwestycje o wartości 4,8 mld zł, z czego 2,8 mld pozyskano z funduszy europejskich. Unowocześniono i zmodernizowano sieć komunikacyjną przyłączając miasto do głównych szlaków komunikacyjnych, drogowych i lotniczych, co potwierdziło rolę regionalnego lidera. Postawiono na ekologiczną komunikację publiczną, czyniąc Lublin jednym z polskich liderów elektromobilności. Zbudowano nowoczesną infrastrukturę drogową, a kolejnym krokiem jest budowa Dworca Metropolitalnego dla całego regionu. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 miasto planuje realizację inwestycji za kolejne 2 mld zł.

Lublin może pochwalić się nowoczesnymi obiektami sportowymi, takimi jak Arena Lublin, Aqua Lublin czy Stadion Lekkoatletyczny, które przyciągają międzynarodowe wydarzenia sportowe. Lubelska kultura zyskała nowe miejsca spotkań – odnowiony Teatr Stary, czy Centrum Kultury dziś tętnią życiem i przyciągają mieszkańców i turystów wydarzeniami na najwyższym poziomie.

Miasto prowadzi także projekty zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiska i miejskiej zieleni. Po placu Litewskim i Ogrodzie Saskim, rewitalizacja parku Ludowego stworzy kolejne atrakcyjne miejsce wypoczynku oraz rekreacji dla mieszkańców. Gotowa jest też koncepcja nowego parku Nadrzecznego. Jako pierwsze miasto w Polsce Lublin wdrożył Zielony Budżet,
w ramach którego realizuje zgłoszone przez mieszkańców „zielone” projekty. Co roku na realizację Zielonego Budżetu miasto przeznacza prawie 2 mln zł.

Dynamiczny rozwój Lublina możliwy jest dzięki konsekwentnej pracy na rzecz pozyskania środków unijnych. Pod względem wartości inwestycji Lublin zajął 5. miejsce wśród wszystkich 2478 gmin w Polsce w zestawieniu z lutego 2019 roku przygotowanym przez GUS. Natomiast w rankingu „Wspólnoty” z października 2019 roku, dotyczącym wykorzystania środków unijnych na projekty transportowe w latach 2014–2018, znalazł się na 3. miejscu wśród miast wojewódzkich.

Od wieków w Europie

Historia miasta liczy ponad 700 lat i obfituje w wydarzenia, które zmieniały Polskę i Europę. Lublin stanowi bramę między Wschodem a Zachodem. Tradycje jagiellońskie, wielokulturowość
i wieloreligijność, jak również przedwojenna diaspora żydowska uczyniły go miejscem interesującym i pełnym różnorodności. Już w XVI wieku – za sprawą Unii Lubelskiej – podkreślano tu wartości i idee, które z czasem posłużyły za fundamenty nowoczesnej wspólnoty europejskiej. W roku 1918 Lublin stał się siedzibą pierwszego niezależnego od zaborców polskiego rządu. Choć II wojna światowa odbiła tu swoje piętno, dziś Lublin jest tętniącym życiem, ważnym, polskim i europejskim miastem.

Ślady wielowiekowej historii do dziś skrywają mury kamienic dobrze zachowanego, unikatowego Starego Miasta. Dziedzictwo historyczne – nasycone tradycją jagiellońską, mieszaniem się narodów, przenikaniem się kultur i religii – tworzy magiczny klimat, który jest inspiracją do twórczego działania. Zasoby historyczne i edukacyjne Lublina oraz jego otwartość i gościnność przyciągają zarówno ludzi młodych, którzy chcą się rozwijać, jak i artystów oraz twórców szukających inspiracji.

Wysoka jakość życia

Z danych zebranych w „Raporcie o stanie polskich metropolii” przygotowanym przez PwC wynika, że najmocniejszymi stronami Lublina są kapitał jakości życia oraz kapitał instytucjonalno-demokratyczny. Na wysoką ocenę składają się m. in. bardzo dobry stan środowiska naturalnego, poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz aktywność obywatelska. Eksperci PwC podkreślają także, że istotnym atutem miasta jest duża liczba studentów wybierających kierunki ścisłe i informatykę, doceniają też wykorzystanie funduszy europejskich. Miasto może pochwalić się znaczącymi wydatkami na inwestycje oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, co pozytywnie wyróżnia je na tle pozostałych analizowanych metropolii.

Miasto nowych technologii

W roku 2019 Lublin znalazł się na 4. miejscu wśród największych ekosystemów startupowych
w kraju według raportu „The Polish Tech Scene. 5 years” fundacji Startup Poland. Stawianie na innowacyjność wpisuje się w scenariusz smart city, czyli budowy inteligentnego miasta. Obecnie Lublin to jeden z wiodących ekosystemów informatycznych w kraju oraz jedno z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności IT. Jeszcze w 2011 roku lubelskie IT liczyło zaledwie 600 zarejestrowanych w tym obszarze podmiotów gospodarczych. Dziś jest ich 1800 i według statystyk zatrudniają ponad 6000 pracowników.

Miasto uniwersytetów

Lublin jest ważnym ośrodkiem akademickim. Znajduje się tu 9 uczelni, w których łącznie studiuje ponad 60 tys. studentów. W roku akademickim 2018/2019 w Lublinie studiowało ok. 7 tys. obcokrajowców z niemal 100 krajów, m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Kanady, Norwegii, Tajwanu, Tajlandii, Ukrainy, Białorusi czy też z państw arabskich i afrykańskich. Ta wartość stawia Lublin ex aequo z Warszawą na pozycji lidera umiędzynarodowienia wśród dużych ośrodków akademickich.

Dzięki zaangażowaniu lubelskich uczelni powstały centra transferu technologii czy inkubatory przedsiębiorczości, a dzięki ścisłej współpracy na styku samorządu, uczelni i biznesu także klastry w zakresie kluczowych dla lokalnej gospodarki branż, skupiające reprezentantów środowiska naukowego i biznesowego.