Gospodarka

Lepsze mieszkania, lepsze miasta, lepsze jutro

1 listopada 2021 r. w formule online odbyło się po raz ósmy Forum Mieszkaniowe organizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland. Tym razem hasło przewodnie brzmiało „Lepsze mieszkania, lepsze miasta, lepsze jutro”. Celem spotkania było znalezienie rozwiązań w obszarze wyzwań mieszkaniowych, zwłaszcza dla osób, które nie mogą same zaspokoić potrzeb mieszkaniowych na warunkach rynkowych.

Eksperci, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych skupili swoje rozważania wokół aktualnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce i wyzwaniach przed jakimi stoi cały sektor nieruchomości w Polsce.

Rozmowy zdominowane zostały przez kwestie najnowszych zmian w polityce mieszkaniowej, w tym o wprowadzonych przepisach o społecznych agencjach najmu oraz znaczenia mieszkalnictwa społecznego, w tym dostępnych cenowo mieszkań oraz mieszkań z usługami (wspomagane, chronione). Tematykę społecznych agencji najmu w bardzo przystępny dla słuchaczy sposób przedstawili: Katarzyna Przybylska i Maciej Kotliński z Fundacja Habitat for Humanity Poland.

Nie zabrakło również szerszego spojrzenia na zagadnienia związane z mieszkalnictwem. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność ograniczenia emisji i wpływ planowanych zmian w tym obszarze na mieszkalnictwo (termomodernizacja, efektywność energetyczna budynków).

W tym roku Forum Mieszkaniowe było częścią Europejskiego Forum Mieszkaniowego, które odbyło się 16 – 19 listopada. Dotyczyło ono kwestii mieszkaniowych i klimatycznych w aspekcie globalnym, europejskim oraz regionu CEE.