W samorządach

Kraków chce stworzyć Lokalną Organizację Turystycznej

Powstała inicjatywa powołania „Organizacji Turystycznej Królewskiego Miasta Krakowa”.

Trwają prace nad powstaniem w Krakowie Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT), zgodnie z rekomendacjami uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa w marcu 2021 r. „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Dokument powstał w odpowiedzi na potrzebę odbudowy turystyki w Krakowie po zapaści spowodowanej COVID-19. Obecnie konieczne jest również uwzględnienie negatywnych dla gospodarki turystycznej naszego miasta, skutków wojny w Ukrainie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom krakowskiej branży turystycznej, która jest w poważnym kryzysie po ponad dwóch latach pandemii i w wyniku sytuacji za naszą wschodnią granicą, powstała inicjatywa powołania pod nazwą „Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa” stowarzyszenia dysponującego skutecznymi narzędziami do realizacji wspólnych projektów poprawiających kondycję rynku turystycznego w Krakowie. Głównym celem LOT-u jest sprawna realizacja przez Kraków zadań wynikających z rekomendacji „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Efektem wdrożenia tych wytycznych ma być osiągnięcie dobrego współzarządzania miastem i odbudowa turystyki w duchu harmonijnego współistnienia i godzenia interesów mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających, a jednocześnie umocnienie marki Krakowa, jako miasta historycznego, które odpowiednio dba o swoje unikalne dziedzictwo. Najważniejsze jest znalezienie kompromisu między poczuciem komfortu i odpowiednią jakością życia mieszkańców, oczekiwaniami przedsiębiorców z szeroko pojętej branży turystycznej oraz potrzebami odwiedzających.

„Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa” będzie działać w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji wynikającej z art. 4 ust. 2 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Krakowska LOT wpisuje się w system zarządzania turystyką w Polsce, do którego należą: Polska Organizacja Turystyczna, Regionalne Organizacje Turystyczne oraz Lokalne Organizacje Turystyczne. „Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa” to struktura partnerska, a gmina miejska Kraków będzie jednym z jej członków. Co ważne, członkami stowarzyszenia będą mogły być: samorządy, instytucje kultury, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia branżowe, jak Krakowska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski, czy Małopolska Izba Hotelarska Gremium oraz oczywiście osoby fizyczne. Wszyscy uczestnicy rynku turystycznego mogą zatem tworzyć Lokalną Organizację Turystyczną w Krakowie, a już blisko 20 kluczowych przedstawicieli lokalnego rynku turystycznego wstępnie zadeklarowało w niej członkostwo.

Lokalne organizacje turystyczne działają z powodzeniem w ośmiu dużych polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi, Lublinie oraz od niedawna we Wrocławiu. Kraków jest jedną z metropolii, w której taka organizacja jeszcze nie powstała. Funkcjonujące z sukcesem już LOT-y są dowodem na skuteczność i efektywność ich działania i stąd potrzeba powołania takiego stowarzyszenia w Krakowie. Doświadczenia innych miast pokazują, że jest to organizacja właśnie na trudny czas. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych europejskich metropoliach z istotnym znaczeniem gospodarki turystycznej jak: Berlin, Londyn, Amsterdam, Wiedeń, Zurich. Zatem powołanie LOT-u w Krakowie to naturalny etap w dążeniu do osiągnięciu europejskich standardów zarządzania turystyką.

oprac. na podst. inf. UM Kraków, Fot. Pixabay