Akademia "Wspólnoty"

Kosztowne nieprawidłowości – czyli o naruszeniu ustawy Prawo zamówień publicznych w zamówieniach finansowanych ze środków UE

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 10 lutego o godz. 13.00 w ścieżce "Fundusze unijne 2021-2027".

Zapraszamy na webinarium poświęcone przepisom Prawa Zamówień Publicznych z perspektywy unijnego dofinasowania i ryzyka nałożenia korekt finansowych. Choć środki z budżetu UE nie płyną już tak szerokim strumieniem jak to miało miejsce, kiedy Polska stawiała swoje pierwsze kroki w Unii Europejskiej, to inwestycje publiczne wciąż chętnie korzystają ze wsparcia. Podmioty publiczne silnie zabiegają o dofinansowanie - tym bardziej wobec trwającego kryzysu. Konieczność wygospodarowania oszczędności przez samorządy dodatkowo sprawia, że wiele inwestycji nie mogłoby być w ogóle zrealizowanych bez wsparcia zewnętrznego. Temat pozostaje zatem wciąż aktualny. Trzeba mieć jednak na uwadze, że otrzymując dofinansowanie beneficjent jest „pod lupą” instytucji finansowej. Bezsprzecznie beneficjent będący podmiotem publicznym, niezależnie od uzyskanego dofinansowania zobowiązany jest do realizacji zakupów w zgodzie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednakże udział środków unijnych wiąże się z ryzykiem nałożenia korekty finansowej (pomniejszenia dofinansowania) w przypadku zaistnienia nieprawidłowości – czyli głównie naruszenia przepisów w/w ustawy. Podczas spotkania przedstawione zostaną obszary, w ramach których najczęściej dochodzi do naruszeń Prawa Zamówień Publicznych oraz wybrane orzecznictwo – licząc, że pozyskana wiedza zminimalizuje ryzyko nałożenia korek finansowych w realizowanych przez Państwa projektach. Kilka słów poświęcimy również procedurze podważenia nałożonych korekt i ewentualnej odpowiedzialności pracowników zamawiającego.

Szkolenie poprowadzi Agata Chodkowska.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl