Prawo W samorządach

Korzyści dla samorządu i mieszkańców – Dalkia pokazuje, jak realizować projekty efektywności energetycznej w formule PPP

Materiał partnera

01.10.2019

Dwa lata po pionierskiej energomodernizacji osiedle Juliusz w Sosnowcu zużywa 30 proc. mniej ciepła, niż zakładano w audytach energetycznych. To 25 proc. ponad kontraktową gwarancję z umowy PPP.

To nie koniec oszczędności na osiedlu Juliusz w Sosnowcu po pionierskiej energomodernizacji zrealizowanej przez firmę Dalkia w formule „zaprojektuj – wybuduj – operuj – utrzymaj” (design – build – operate – maintain, DBOM). W ciągu dwóch lat eksploatacji zużycie energii dla mieszkańców jest o jedną trzecią niższe niż zakładano w audytach energetycznych i nawet o 25 proc. mniejsze niż Dalkia zagwarantowała w kontrakcie PPP. W skali roku, miasto zakłada obniżkę emisji CO² o 8000 ton, a pyłów o 81 ton, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów oraz zwiększeniu komfortu i standardu życia mieszkańców. 

 

– Projekt energomodernizacji na osiedlu Juliusz w Sosnowcu był realizowany w formule „zaprojektuj – wybuduj – operuj – utrzymaj”(DBOM). Dzięki temu inwestor uzyskał kontraktową gwarancję poziomu zużycia energii po wykonaniu prac. W ramach współpracy Dalkia zapewniła pełną obsługę instalacji energetycznych, co dziś przekłada się na znaczący spadek zużycia energii dla mieszkańców – mówi Marek Zdanowicz, dyrektor ds. prawnych i projektów PPP, Dalkia Polska. 

 

Inwestycja w Sosnowcu obejmowała 22 budynki mieszkalne i żłobek. Wbrew obiegowej opinii, że PPP to czasochłonna procedura, projekt w Sosnowcu zrealizowano w rekordowo krótkim czasie – zaledwie 6 miesięcy. 

– Partner publiczny był świadomy swoich oczekiwań, a my na bieżąco proponowaliśmy sprawdzone rozwiązania. Wzorcowa współpraca przełożyła się na bardzo dobry wynik projektu” – dodaje Marek Zdanowicz.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne najlepszą formułą dla zwiększenia efektywności energetycznej miast i gmin

Skokowy wzrost cen prądu w ostatnim czasie może nadwerężyć budżety wielu lokalnych władz. W skali całego kraju mówi się nawet o miliardach złotych dodatkowych wydatków na utrzymanie gminnych szkół, bibliotek czy obiektów sportowych. Dlatego dziś efektywność energetyczna to kwestia konieczności, a nie wyboru, zaś pieniądze zaoszczędzone w mieście czy gminie mogą zostać w regionie i wspierać jego zrównoważony rozwój. 

 

Komisja Europejska wskazuje partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako jeden z najlepszych sposobów zwiększania efektywności energetycznej. I choć w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce zrealizowano zaledwie około 20 takich projektów, aktualnie planowane jest kolejne kilkadziesiąt. Wielu lokalnych włodarzy przekonało się już, że samodzielna realizacja tak złożonego projektu, jak energomodernizacja, jest trudnym przedsięwzięciem. Projekt w Sosnowcu pokazuje, że wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnera prywatnego poprawia efektywność realizacji, a kontraktowa gwarancja redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej powoduje często obniżenie niskiej emisji – to są realne korzyści dla mieszkańców. Partner merytoryczny może doradzić w wielu aspektach realizacji i gwarantuje najwyższy poziom wykonania projektu, uwzględniając długoterminowe cele samorządu.

 

– Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnera prywatnego pozwala uniknąć kosztownych błędów i przekłada się na osiągnięcie najwyższej efektywności realizowanego projektu zarówno energetycznej, jak i finansowej. W Sosnowcu zagwarantowaliśmy określony poziom redukcji zużycia energii. Dodatkowe oszczędności ponad kontraktową gwarancję to czysty zysk inwestora i mieszkańców – podkreśla dyrektor Zdanowicz.

 

Ważnym aspektem dobrej umowy PPP jest właściwa ocena i podział ryzyka w projekcie. Na przykład władze lokalne mogą szybciej usunąć pewne bariery organizacyjne i prawne, które leżą w zakresie ich kompetencji. Dlatego przypisywanie tego partnerowi prywatnemu wydłuża czas realizacji projektu. Partner prywatny zaś ma większe doświadczenie w aspektach technicznych i wykonawczych projektu, dlatego warto skorzystać z jego specjalistycznej ekspertyzy. 

 

Podmioty publiczne decydują się często na realizację inwestycji w formule PPP głównie ze względu na finansowanie, które standardowo leży po stronie partnera prywatnego. Jednak partner prywatny pozyskuje finansowanie na mniej korzystnych warunkach niż sektor publiczny. Przeciętny koszt kredytu przy finansowaniu przez partnera prywatnego to 6–8 proc., dzięki finansowaniu publicznemu jest to ok. 3–5 proc. mniej. Sektor publiczny ma możliwość uzyskania kredytów w wielu krajowych bankach, dostępne są także celowe fundusze publiczne w takich instytucjach jak NFOŚiGW. 

 

– W wielu projektach PPP, w celu obniżenia kosztów inwestycji, pokazujemy partnerowi publicznemu realny koszt finansowania i możliwości optymalizacji w tym zakresie. Na podstawie tego klient często sam decyduje się na przejęcie tej części projektu – podkreśla Marek Zdanowicz. 

 

Dodatkowa korzyść projektów energomodernizacji to możliwość pozyskania tzw. białych certyfikatów. Ta forma dofinansowania przyznawana jest za uzyskany efekt energetyczny, tj. oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego.