Akademia "Wspólnoty"

Koordynacja dostępności w JST

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 18 lutego o godz. 13.00 w ścieżce "Szkolenia na zamówienie"

Szkolenie online skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspektach dostępności JST. Spotkanie oparte będzie na wiedzy i doświadczeniu zespołu koordynatorów Miasta Gdańska oraz na analizie obowiązujących przepisów, dzięki czemu teoria płynnie połączy się z praktyką.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy w zakresie zadań poszczególnych koordynatorów dostępności oraz pracy zespołu, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym dotyczących sprawozdawczości oraz postępowania skargowego.

Program szkolenia:

1.     Wstęp

1.1. Powitanie uczestników i uczestniczek spotkania.

1.2. Przedstawienie celów spotkania.

2.     Wprowadzenie

2.1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu dostępności.

·       Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami?

·       Czym jest dostępność?

2.2. Analiza wybranych aktów prawnych oraz materiałów pomocniczych

·       Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

·       Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

·       Ustawa o języku migowym,

·       Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

·       Ustawa o dostępności cyfrowej,

·       Poradnik jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

·       Poradnik dla koordynatorów.

3.     Podział zadań w zespole Koordynatorów

3.1. W obszarze dostępności cyfrowej

3.2. W obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

3.3. W obszarze dostępności architektonicznej

3.4. Rola koordynatora dostępności społecznej

4.     Najbliższe priorytety i zadania

·       Sprawozdanie z dostępności,

·       Postępowanie skargowe.

5.     Dobre praktyki w Mieście Gdańsk

5.1. Standardy Dostępności,

5.2. Szkolenia w zakresie współpracy i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,

5.3. Warsztaty z zakresu dostępności cyfrowej.

6.     Podsumowanie

 

Szkolenie poprowadzą:

Marcelina Hernik – ekspertka dostępności w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, gdzie zajmuje się m.in. szkoleniami w zakresie współpracy i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, prowadzeniem audytów dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej na terenie miasta, analizą materiałów pod względem dostępności, rekomendowaniem inicjatyw, prac inwestycyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, w budynkach urzędu oraz podległych jednostek. Prezeska fundacji I Se You, niosącej wsparcie osobom z dysfunkcją wzroku, ambasadorka i sygnatariuszka na rzecz dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Krzysztof Garski - pracuje jako analityk i kierownik projektów w Biurze Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, gdzie zajmuje się m.in. obszarem usług elektronicznych dla mieszkańców. Od 30 września 2020 pełni rolę koordynatora ds. dostępności cyfrowej. Przygotował dla organizacji cykl szkoleń z zakresu dostępności cyfrowej, wdrożył projekt audytów cyfrowych infrastruktury www urzędu oraz opracował poradnik przygotowania dostępnych cyfrowo dokumentów dla osób pracujących w UM Gdańsk.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl