Prawo

Kontrole ZUS

ZUS podał zbiorcze dane wyniki kontroli świadczeń zdrowotnych.

Jak wskazano w IV kwartale 2012 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 121,5 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  11,5 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Natomiast w  okresie w całym  2012 r. lekarze orzecznicy przeprowadzili 464,3 tys. badań osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy,  w wyniku których wydano  45,9 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Co ciekawe w  ramach  kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień w samym IV kwartale 2012r. ZUS skontrolował 40,1 tys. ubezpieczonych pozbawiając prawa do zasiłku 1,4 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 1 755,8 tys. zł. Łącznie  w  okresie całego poprzedniego roku skontrolowano  159,3 tys. ubezpieczonych pozbawiając  prawa do zasiłku 5,1 tys. osób, co w efekcie spowodowało cofnięcie zasiłków w łącznej kwocie 5 400,6 tys. zł.

 

Ważne dla pracowników jest, że ZUS rygorystycznie stosuje obniżanie o 25% wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.  Z  tego tytułu  w  okresie   I-XII  2012 r. –kwota ogólna obniżek wyniosła 175 066,0 tys. zł.

www.zus.gov.pl

 

TAGI: ustawa o pracownikach samorzadowych,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane