Konferencje

Konkurs dla innowacyjnych energetycznie samorządów i gmin planujących inwestycje w ciepłownictwo

do 26 września 2023 r.

Trwa nabór zgłoszeń bezpłatnego III Ogólnopolskiego Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Konkurs ogłosił Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, think tank analizujący kwestie związane z szeroko rozumianą energetyką.

Uczestnicy rywalizować będą w trzech kategoriach:

- Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;

- Inwestycja Roku z zakresu transportu;

- Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej;

Podobnie jak w poprzednim roku, Instytut wspólnie z partnerami ogłosił jest dodatkową kategorię: Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.

- Liczymy, że do tej kategorii zgłoszą się samorządy, które posiadają ciepłownie i planują je modernizować – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator konkursu, ekspert Instytutu Polityki Energetycznej.

Nagrodą w tej kategorii będzie sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji inwestycyjnej do transformacji energetycznej ciepłowni (SIWZ, studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne), tak by samorząd mógł sięgnąć po środki z unijnego instrumentu ELENA.

Każdy zainteresowany startem w tej kategorii otrzyma prawo uczestnictwa w warsztatach na temat możliwości pozyskania środków z programu ELENA. Odbędą się one już 21 września 2023 r. w Warszawie odbędzie się warsztat na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, który zostanie przeprowadzony wspólnie przez ekspertów z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

ELENA (skrót od słów European Local Energy Assistance) jest instrumentem Komisji Europejskiej, zarządzanym przez Europejski Bank Inwestycyjny, finansowanym z programu Horyzont 2020. Dzięki niemu można finansować przygotowanie (ale nie wdrożenie) inwestycji w efektywność energetyczną.

Sam nabór wniosków potrwa do 26 września. Termin został przedłużony po sugestiach ze strony potencjalnych uczestników.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 października 2023 r. podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Dzięki wsparciu partnerów, udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

 

Więcej informacji na stronie https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii

 

Link do formularza zgłoszeniowego https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/formularz-zgloszeniowy-3/

 

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA objęło konkurs patronatem medialnym.

Organizatorem konkursu jest Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z Partnerem Generalnym - Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Partnerem Strategicznym – Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Partnerem Wspomagającym Polską Spółką Gazownictwa Spółka  z o.o., a także Sponsorem Wspierającym – Metrolog S.A. oraz partnerem Srebrnym – Polską Grupą Energetyczną S.A.

 

***

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane