Akademia "Wspólnoty"

Komunikacja elektroniczna w ramach postępowania administracyjnego

Szkolenie online w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 16 lutego o godz. 13.00 w ścieżce "Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu"

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych pomiędzy organem oraz stroną i uczestnikami postępowania administracyjnego.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najnowsze orzeczenia ww. zakresie, w tym w szczególności kontrowersje związane z doręczeniem elektronicznym pomiędzy organami publicznymi - w których jeden występuje jako organ a drugi jako strona postępowania.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione warunki prawidłowego doręczenia elektronicznego, sposób dostępu do akt postępowania. Zostaną również uwzględnione przepisy wpływające na kształt postępowania administracyjnego uchwalone w ramach tzw. Tarcz.

Szkolenie poprowadzi  Sylwester Szczepaniak, radca prawny, były Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji. Asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauka Prawnych PAN, koordynator m.in. procesu legislacyjnego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, autor licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl