W samorządach Kultura

Kolejne krakowskie muzeum otrzyma dofinansowanie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na projekt „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 29 mln. zł. Całkowita wartość projektu to 42 mln. zł.

Inwestycja obejmuje modernizację ponad 4000 m2 skrzydła wschodniego Pałacu Krzysztofory, która ma na celu rewaloryzację dawnych wnętrz pałacowych i przywrócenie walorów stylowych budowli, zdegradowanych w trakcie XX-wiecznych adaptacji. Zasadniczy układ i rozplanowanie budowli zostanie zachowany, natomiast zmiany będą polegać na stworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni dla zwiedzających, czego skutkiem będzie m. in.: zmiana funkcji niektórych pomieszczeń, usunięcie niekorzystnych przebudów ograniczających możliwości funkcjonalno-przestrzenne obiektu oraz wprowadzenie nowoczesnych form przestrzennych. W zmodernizowanym korpusie pomieszczenia w pałacu będą miały funkcje reprezentacyjne, wystawiennicze, biblioteczno-archiwalne, edukacyjne, konferencyjne, informacyjne, multimedialne, handlowe oraz gastronomiczne.

 

W przestrzeni tej powstanie „Muzeum Kompletne”, czyli muzeum dostępne dla wszystkich niezależnie od wieku i zainteresowań. Miejsce to jest projektowane z myślą o zwiedzających, ale służyć ma także ogólnie mieszkańcom miasta. Ma to być żywe miejsce spotkań, dialogu, edukacji i oczywiście relaksu. Główny nacisk będzie położony na nowoczesną oraz interaktywną opowieść o dziedzictwie kulturowym i przeszłości Krakowa przez pryzmat zabytkowego pałacu Krzysztofory. Ważnym elementem projektu będzie szeroki program działań edukacyjnych i popularyzatorskich prezentujących wciąż niedoceniane dziedzictwo epoki baroku, czasu, kiedy powstała i swój rozkwit przeżywała krzysztoforska rezydencja.

 

Narracja poszczególnych cykli edukacyjnych w ramach wiodącego bloku tematycznego „Teraz Barok, czyli Pałac Krzysztofory otwiera podwoje”, będzie się koncentrować wokół różnych sfer działalności człowieka, począwszy od polityki, poprzez naukę, filozofię, literaturę, muzykę, teatr, taniec, architekturę i sztuki plastyczne, aż po życie codzienne. W koncepcję programu wpisuje się poznanie rezydencji krzysztoforskiej i epoki baroku zmysłami: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Poszczególne przestrzenie pałacu dzielą się na strefy doznania i poznania. Wybrane przestrzenie będą także strefami pamięci o czasach, które minęły. Projekt zakłada wykorzystanie zbiorów muzealnych przy użyciu różnorodnych środków wyrazu do zaprezentowania tematu wiodącego oraz do poszerzania u odbiorcy wiedzy o świecie.

Program kulturowy będzie realizowany poprzez różnorodne formy przekazu: wykłady i prezentacje, inscenizacje teatralne, koncerty muzyczne, wieczory operowe, spotkania literackie, pokazy mody barokowej i tańców dworskich, dyskusje, oprowadzenia, lekcje i warsztaty edukacyjne, gry terenowe, spacery tematyczne, prezentacje filmowe, prezentacje multimedialne.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane