Gospodarka

Kolejna edycja "Mojego Prądu"

15 grudnia ruszyła kolejna edycja programu promocji prosumenckiej fotowoltaiki „Mój Prąd”. Właściwie jest to wydłużenie naboru dotychczasowej edycji Mojego Prądu 4.0.

Pierwotnie program miał się zakończyć 22 grudnia, potrwa jednak do końca marca 2023 r. lub do wyczerpania się budżetu programu, czyli ok. 240 mln zł. Nowa odsłona programu oznacza jednak przede wszystkim większe dofinansowanie do instalacji planów fotowoltaicznych. Nowa edycja programu będzie też atrakcyjna dla tych, którzy już złożyli wnioski o dofinansowanie. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych), wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.