Dla radnych W samorządach

Kalendarz samorządowy na 2023 r. już w sprzedaży!

Istotą efektywnej pracy jest umiejętność sprawnej organizacji, zarządzania czasem, planowania i koncentracji na priorytetach. Dlatego po raz 30. przygotowaliśmy narzędzie usprawniające organizację urzędu - praktyczny kalendarz dla pracowników JST, radnych oraz partnerów samorządu.

Kalendarz jest wizytówką wspomagająca tworzenie atrakcyjnego wizerunku Państwa jednostki samorządowej oraz doskonałym prezentem dla osób związanych z samorządem. Składa się on z trzech części – informacyjnej, kalendarium oraz merytorycznej. Jako dodatkową opcję proponujemy zamówienie tłoczenia na okładce kalendarza.

Część informacyjna to niezwykle praktyczny, podany w uporządkowanej formie zbiór teleadresowy (adresy, telefony, faksy, e-maile, strony www) obejmujący m.in. parlament, ministerstwa i urzędy centralne oraz wojewódzkie, ogólnopolskie i lokalne organizacje samorządowe, agencje, fundacje, fundusze, stowarzyszenia samorządowe.

Praktyczne kalendarium – jeden dzień na jednej stronie, a ponadto terminarz określający terminy składania sprawozdań, wniosków, zbiorczych zestawień oraz harmonogram przygotowania i realizacji budżetu

Część merytoryczna składa się z dwóch artykułów o ciekawej tematyce:

DANE OSOBOWE PUBLIKOWANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – PROBLEMY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Ochrona danych osobowych to ważny oraz newralgiczny aspekt działalności JST. Opracowanie podpowiada, jak uniknąć nieprawidłowości i błędów związanych z niewłaściwym zamieszczaniem informacji w BIP czy niewykonywaniem obowiązków informacyjnych oraz nieadekwatnym przetwarzaniem danych przez administratorów. Przedstawia analizę tych zagadnień dokonaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROBLEMY I BŁĘDY W PROWADZENIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W SAMORZĄDACH

Przepisy w zakresie zakładania akt osobowych, ich prowadzenia i przechowywania, czyli dotyczące dokumentacji pracowniczej, obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Nadal jednak pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z ich wykładnią i praktycznym stosowaniem w urzędach oraz jednostkach organizacyjnych JST. Szczególnie dotyczy to katalogu danych, jakich pracodawcy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę oraz już zatrudnionych.  Praktyka wskazuje, że nadal są problemy z prowadzeniem akt osobowych – pomagamy je rozwiązać.

Kliknij TUTAJ i zamów już dziś KALENDARZ
VADEMECUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2023 r.