W samorządach

Już czas na PPK w samorządach

W rozmowie z redakcją ekspert Pekao TFI - Piotr Dygas, dyrektor departamentu klientów strategicznych, dzieli się dotychczasowymi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Co samorządy powinny wiedzieć o PPK?

Jednostki sektora finansów publicznych zostały objęte ustawą o PPK tak samo, jak wszyscy inni pracodawcy. Zasady działania PPK dla wszystkich są określone Ustawą o PPK1, jedyną różnicą jest to, że pracodawcy JSFP niezależnie od liczby zatrudnionych, znaleźli się w IV etapie wdrożeniowym i tym samym dostali trochę więcej czasu na przygotowanie się do PPK.

Jednak okres, jaki można było poświęcić na przygotowania, pełen był znaków zapytania, na które większość odpowiedzi pojawiła dopiero 13 października b.r., po długo wyczekiwanej publikacji interpretacyjnej na stronach Urzędu Zamówień Publicznych. JSFP mogą zatem skorzystać z doświadczeń przedsiębiorstw, które wcześniej wdrożyły PPK u siebie i mają wystarczające wskazówki, aby rozpocząć i zakończyć wdrożenie PPK.

Ile czasu zostało na wdrożenie?

Formalnie Ustawa o PPK obejmie jednostki sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021 r. Pierwsza umowa związana z PPK, czyli umowa o zarządzanie będzie musiała zostać podpisana nie później niż 26 marca 2021 r., zaś kolejna, czyli umowa o prowadzenie kont PPK dla pracowników, nie później niż 10 kwietnia 2021 r. Faktem jest jednak, że JSFP już działają w temacie PPK. Niektórzy już wybrali instytucję finansową, a część pracodawców samorządowych nawet podpisała umowy o zarządzanie PPK, które wejdą w życie po 1 stycznia 2021 r.

Wspomniał Pan o korzystaniu z doświadczeń podmiotów komercyjnych. Jak samorządy mogą to zrobić?

Chociażby kontaktując się z Pekao TFI. Zdobyliśmy bogate doświadczenie przechodząc z naszymi partnerami przez pierwsze trzy fazy wdrażania PPK w firmach zatrudniających co najmniej 250, 50 i 20 pracowników. Już teraz możemy powiedzieć, że wdrożeniem PPK w samorządach powinien zająć się zespół składający się z osób na co dzień obsługujących sprawy kadrowe, finanse, a także być może pracownika IT. Zespół merytoryczny może również pełnić rolę reprezentacji pracowników, jeśli nie ma działających Związków Zawodowych. Związki Zawodowe ustawowo posiadają legitymację do tzw. konsultacji społecznej wyboru dostawcy PPK.

Jeśli ich nie ma u pracodawcy, konieczne jest skonsultowanie wyboru z reprezentacją pracowników do tego upoważnioną przez innych pracujących na zasadzie np. przeprowadzonych wyborów. Podejście może być naprawdę różne. Ważne, aby zespół był w stanie ocenić i porównać oferty PPK a wybrany dostawca miał poparcie w ramach konsultacji społecznej. Czas pozostający do zgłoszenia uczestników PPK należy  poświęcić na kampanię informacyjną i przeprowadzenie testu komunikacji systemu kadrowo-płacowego z dedykowanym Serwisem e-PPK. Warto te prace rozłożyć w czasie, aby zapewnić sobie i pracownikom komfort wdrożenia.

Kiedy należy podpisać umowę o zarządzanie PPK, aby móc już zacząć przygotowania do wdrożenia PPK, ale jednocześnie aby nie narażać budżetu na przedwczesne wydatki?

Umowa o zarządzanie PPK nie powoduje powstania kosztów związanych z PPK. Można ją podpisać zaraz po wyborze firmy do PPK, nawet w tym roku. To umowa pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową, wskazująca, z kim będzie wdrażane PPK. Są w niej określone m.in. warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, koszty, warunki dokonania wypłat czy wypłat transferowych z PPK. Treść takiej umowy jest dokładnie zdefiniowana w Ustawie o PPK. Niejako inicjuje ona współpracę przy tworzeniu PPK.

Dopiero kolejna umowa – o prowadzenie PPK – związana jest ze zobowiązaniem finansowym wobec pracowników, którzy do PPK przystąpią. Jest ona podpisywana przez pracodawcę, ale w imieniu i na rzecz pracowników, oraz przez instytucję finansową, czyli w naszym przypadku Pekao TFI. Co ważne, jej załącznikiem jest już lista pracowników przystępujących do PPK i na jej podstawie otwierane są im konta indywidualne, na które odprowadzane będą składki PPK.

Jak wygląda kwestia wyboru instytucji finansowej? Samorządy pytają, czy wybór podlega pod prawo zamówień publicznych, czy nie?

13 października br. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane zostało stanowisko w sprawie interpretacji niektórych przepisów dotyczących wdrażania PPK w jednostkach sektora finansów publicznych. Jedną z bardziej interesujących kwestii jest to, że w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK do końca tego roku (2020), umowa zostanie zawarta na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Co istotne dla umów o zarządzanie PPK podpisanych przed końcem roku, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, nie będą obowiązywały zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, m.in. te dotyczące okresu zawarcia umowy. Zatem w mojej ocenie umowa taka będzie mogła również zostać zawarta na czas nieokreślony. Zważywszy na fakt łatwości wypowiadania umów o zarządzanie PPK, proces ten opisuje Art.12 Ustawy o PPK, warto skorzystać z tej możliwości. Dlatego zachęcamy do wyboru partnera już teraz i tym samym do wydłużenia czasu na pozostałe działania, tym bardziej, że sam przełom roku i pierwszy kwartał charakteryzuje się wieloma innymi zadaniami do realizacji przez JSFP.

Czy są inne okoliczności, które powodują, że wybór instytucji finansowej do PPK nie podlega pod Prawo zamówień publicznych?

Tak, ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, gdy wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych. Do szacowania wartości zamówienia stosuje się następujące założenia: wielkość wpłat do PPK pracownika i pracodawcy, zarówno podstawowych jak i dodatkowych, ustalana jest na maksymalnym dopuszczanym poziomie, zakłada się, że do programu przystąpi 100 proc. zatrudnionych (przed 70. r.ż.), zakłada się również, że instytucja finansowa będzie pobierać maksymalne możliwe opłaty przewidziane Ustawą o PPK.

Dodatkowo należy wkalkulować wszystkie przewidziane dopłaty ze środków publicznych. Następnie oblicza się szacowany przychód instytucji finansowej wynikający z zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Trzeba pamiętać, że do progu unijnego porównujemy szacowany przychód instytucji finansowej zarządzającej pieniędzmi w PPK a nie wartość środków wpłacanych na konta PPK.

Czy samorządy powinny informować swoich pracowników o PKK?

To nie jest wybór, to jest obowiązek. Można oczywiście zlecić ten obowiązek instytucji finansowej. Zatrudnieni powinni poznać zasady funkcjonowania PPK. Jaka część ich wynagrodzenia zostanie przekazana na konto PPK, skąd będą pochodziły pozostałe środki, które trafią na ich konto w systemie, w jaki sposób mają dostęp do środków i co ten dostęp oznacza.

Powinni również mieć świadomość, jak będą gromadzone i inwestowane ich oszczędności oraz w jakich okolicznościach można po nie sięgać przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Osoby, którym proponuje się PPK powinny mieć wiedzę pozwalającą na dokonanie świadomej decyzji o przystąpieniu lub rezygnacji. Każda decyzja ma swoje konsekwencje a w tym przypadku głównie finansowe.

Skąd samorządy mogą czerpać wiedzę na temat PPK?

Pekao TFI prowadzi szereg działań edukacyjnych skierowanych zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Dużą popularnością cieszy się cykl webinarów online przygotowanych specjalnie dla pracodawców samorządowych. Aby wziąć w nich udział wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.pekaotfi.pl dostępny pod linkiem „Zapisz się na webinarium PPK". To w mojej ocenie doskonały sposób na poszerzenie wiedzy o PPK wśród osób, które będą wdrażały program po stronie pracodawcy. Kontaktując się z nami pod adresemppk@remove-this.pekaotfi.pl można liczyć na konsultacje indywidualne z naszymi ekspertami lub przedstawicielami regionalnymi, zarówno w formie online, jak i  tradycyjnej. Zapraszamy do współpracy.  

Udostępniamy bezpłatnie również broszury, materiały wideo i animacje, które mówią o najważniejszych aspektach PPK, o serwisach online dla pracodawców i dla pracowników. Rozumiemy, że część uczestników PPK woli porozmawiać o inwestycjach bezpośrednio z doradcą i my tę możliwość dajemy. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. uczestnicy PPK w Pekao TFI mają do dyspozycji blisko 700 placówek Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju, gdzie będą mogli złożyć dyspozycje do konta PPK osobiście. Oczywiście planujemy również kolejne działania informacyjno-edukacyjne, o których będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla JSFP oraz do kontaktu z Pekao TFI na adres: ppk@remove-this.pekaotfi.pl
Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji.


Więcej na https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-dla-samorzadow  

Ustawa o PPK, inaczej ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 r.

Materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji usług. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Pekao TFI S.A. posiada zezwolenie KNF, a także zostało wpisane do ewidencji PPK. Więcej informacji o PPK, w tym o ryzyku inwestycyjnym oraz dokumenty funduszu, na www.pekaotfi.pl/ppk