W samorządach

Jubileusz samorządu terytorialnego

Janusz Król

10.03.2020

Uroczysta konferencja w Senacie z udziałem osób, które miały swój wkład w proces restytucji samorządu terytorialnego w Polsce,

Z okazji 30 rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym w Senacie RP zorganizowano konferencję, podczas której przypomniano znaczenie restytucji samorządu w Polsce oraz kluczowe osoby mające największy udział w tej reformie.

Historyczny proces wdrożenia reform lat 90. XX wieku i rolę w nim senatorów Solidarności przedstawił Jerzy Stępień, o deklaracji I Zjazdu Solidarności „Samorządna Rzeczpospolita” oraz o drugim etapie reform mówił były premier Jerzy Buzek, zaś senator Zygmunt Frankiewicz przedstawił opinię na temat obecnego stanu samorządności w Polsce.

W drugiej części konferencji przypomniano sylwetki Ojców Założycieli. Prof. Jerzego Regulskiego wspominał prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Cezary Trutkowski, o zasługach prof. Michała Kuleszy mówił dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski. Wspominano też ważną rolę, jaką promowaniu ustawy o ST w ówczesnym Sejmie odegrał Walerian Pańko.

Cieniem na konferencji położyła się epidemia koronawirusa. W trakcie przybywania uczestników spotkania do gmachu Senatu marszałek Sejmu Elżbieta Witek wydała zarządzenie o zamknięciu budynków parlamentu. Części gości nie wpuszczono, a jeden z Ojców Założycieli i mówca konferencji, były senator Jerzy Stępień, został wpuszczony dopiero po mediacji senatora Zygmunta Frankiewicza.

Organizatorami senackiej konferencji były: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Związek Miast Polskich.