W samorządach

Jeszcze bardziej „Czyste powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada kolejne zmiany w programie wymiany pieców.

Program „Czyste powietrze” ma stać się bardziej dostępny dla osób o najniższych zarobkach. Obniżono progi dochodowe uprawniające do uzyskania podwyższonego dofinansowania - do 900 zł na członka gospodarstwa domowego (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Alternatywą dla dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zwiększono przy tym poziom dofinansowania - do 90 proc. kosztów kwalifikowanych - zaś maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia ma siegać 69 tys. zł. Operatorzy programu uwzględnili również możliwość połączenia finansowania z „Czystego powietrza” z gminnymi programami parasolowymi – takimi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości.
Od 1 stycznia nie można już składać wniosków o dotacje na montaż kotłów węglowych. Dopuszczenie są kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe i pellet.

Zmiany zostały zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przyjęte przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu.

W III kwartale 2021 roku z „Czystego powietrza” najchętniej korzystali mieszkańcy województwa śląskiego. Gminy z tego regionu zajmują ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia (zajmują przy tym pozycje od 1. do 17.). Najwięcej wniosków o dofinansowanie wymiany pieca - w przeliczeniu na 1000 budynków jednorodzinnych - złożono w tym okresie w gminie Godów.  Drugą pozycję zajęła gmina Czerwionka-Leszczyny, trzecią Jejkowice. Tradycyjnie już – również w tej (trzeciej) edycji – największą liczbę wniosków złożono w Rybniku: aż 726. Najmniejsze zaangażowanie widać wśród gmin z Podkarpacia, woj. opolskiego, łódzkiego i lubuskiego.


Źródło NFOŚiGW
Fot. Pixabay