W samorządach

Gubernator Macedonii Środkowej przewodniczącym Komitetu Regionów

Dominik Krzysztofowicz

14.02.2020

Apostolos Tzitzikostas z Grecji został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów. Gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa będzie przewodził unijnemu zgromadzeniu polityków szczebla lokalnego i regionalnego przez najbliższe dwa i pół roku. Ponadto na pierwszym posiedzeniu Komitetu w ramach nowej pięcioletniej kadencji V asco Ilídio Alves Cordeiro, przewodniczący rządu regionalnego Azorów, został wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego Komitetu.

Przewodniczący KR-u zabrał głos przed 329 członkami Komitetu z wszystkich 27 państw członkowskich UE, by przedstawić trzy główne priorytety swojej kadencji: - Po pierwsze, Unia Europejska musi służyć swoim obywatelom oraz wsiom, miastom i regionom, w których mieszkają. Musimy wspierać spójność terytorialną, innowacje, przedsiębiorczość, a także znaleźć wiarygodne rozwiązania dotyczące zarządzania migracją w duchu solidarności. Po drugie, regiony i miasta muszą skupić się na zrozumieniu głębokich przemian dokonujących się na skutek obecnej rewolucji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej i reagować na nie. Musimy także wzmocnić demokrację europejską i umieścić regiony i miasta w samym jej centrum, aby zbliżyć Europę do ludzi .

Apostolos Tzitzikostas nazwał brexit dzwonkiem alarmowym i wezwał UE do skuteczniejszego reagowania na potrzeby obywateli. Jako demokratycznie wybrani politycy szczebla lokalnego i regionalnego musimy sprawić, by Unia Europejska dotarła do serca osób, które czują się zaniedbane lub zapomniane – dodał. Europa musi podejmować decyzje jak najbliżej obywateli, by poprawić ich życie. Musimy sprawić, by podejmowała ona działania wychodzące naprzeciw postulatom obywateli i odzyskała ich zaufanie. Europa musi udowodnić, że jest w stanie wsłuchać się w głos obywateli i się przeobrazić .

Nowo wybrany pierwszy wiceprzewodniczący Vasco Ilídio Alves Cordeiro powiedział w przemówieniu inauguracyjnym: - Moja nominacja jest potwierdzeniem tego, że w tej instytucji liczą się wszystkie regiony i miasta i że powinny one odgrywać aktywną rolę w europejskim projekcie niezależnie od ich położenia, wielkości lub bogactwa. UE musi być siłą napędową w dążeniu do tego, by spełniła się przyszłość pełna obietnic, a my musimy zakasać rękawy i sprawić, by wszystkie regiony i miasta mogły odgrywać właściwą im rolę. Jest to konieczne, jeśli mamy pomóc UE zrealizować cel, jakim jest niepozostawienie nikogo w tyle. Zmierzenie się ze stojącymi przed nami wyzwaniami wymaga odwagi. Jako pierwszy wiceprzewodniczący zrobię wszystko, aby głos władz lokalnych i regionalnych był słyszalny.