W samorządach

Grabowski: Będziemy pomagać gminom

Minister środowiska zapowiedział wsparcie dla samorządów sąsiadujących z rezerwatami i parkami narodowymi, aby rozwijała się tam turystyka.

O swoich planach Maciej Grabowski poinformował na rządowym blogu. „Chciałbym, abyśmy lepiej poznali naszą wspaniałą naturę, abyśmy liczniej chodzili do naszych parków narodowych i poznawali nasze cuda przyrody. I aby mieszkańcy tych obszarów chronionych wpierali takie działania. Dlatego wkrótce przedstawię projekty wspierania gmin sąsiadujących z parkami narodowymi i rezerwatami. Także dla Puszczy Białowieskiej”.

 

Minister dodaje, że gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych, czy specjalne traktowanie przez fundusze ochrony środowiska.

 

„Polacy powinni móc w możliwie najszerszym zakresie korzystać z naszych cennych zasobów przyrodniczych, chociażby Puszczy Białowieskiej, wpisanej niedawno w całości na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Chciałbym, aby tam powstał projekt, który pozwoli rozwinąć na tym terenie turystykę, edukację ekologiczną i badania naukowe w skali, na jaką ten obszar zasługuje. Powinien objąć cały teren puszczy, a nie tylko jej część w obrębie parku narodowego. Budowa np. nowego ośrodka  turystycznego w Hajnówce pozwoliłaby, zgodnie z zasadami zrównoważonej turystyki, odciążyć ruch w samej Białowieży. W ten sposób korzystanie z uroków natury mogłoby odbywać się przez cały rok bez nadmiernej presji na ekosystemy”.

 

Grabowski zapowiada, że przez całe wakacje Lasy Państwowe będą prowadziły w tej sprawie intensywne konsultacje z lokalną społecznością, naukowcami i ekologami. „Pod koniec września wspólnie przedstawimy działania, które pozwolą na rozwój obszarów chronionych tak, aby uwzględniać różne interesy zainteresowanych społeczności” – dodaje.

 

Wpis ministra na blogu, choć brzmi atrakcyjnie, jest jednak dość ogólnikowy. Można się jedynie domyśleć, że nie chodzi mu o wprowadzenie tzw. subwencji ekologicznej dla gmin, na terenie których znajdują się obszary chronione. O taką subwencję najmocniej walczy Związek Gmin Wiejskich RP, ale na razie starania zakończyły się fiaskiem. Obywatelski projekt ustawy przygotowany przez Związek i złożony w Sejmie w 2012 r. został negatywnie zaopiniowany przez rząd z powodu braku środków na jego realizację. Także inicjatywa posłów PSL w sprawie wprowadzenia subwencji ekologicznej rozbiła się o ścianę braku pieniędzy. W efekcie prace nad oboma projektami zamarły.

 

Trudno powiedzieć, czy pomysł ministra Grabowskiego to próba rzeczywistego wsparcia gmin, których rozwój wskutek sąsiedztwa obszarów chronionych jest utrudniony. Ale w obecnej stacji politycznej i finansowej państwa nie ma co oczekiwać, że rząd wyasygnuje dla samorządów jakieś znaczące środki.

TAGI: budżet, finanse samorządowe, gospodarka, subwencja,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane