Akademia "Wspólnoty"

Gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 20 października o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe prawo"

Podstawowym celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawą nowelizującą z dnia 11 sierpnia 2021 roku. Podczas spotkania w szczególności przedstawione zostaną zmiany dotyczące: indywidualizacji rozliczeń w zabudowie wielolokalowej, form współpracy międzygminnej w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakresu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Podczas szkolenia omówiony zostanie wpływ uchwalonych zmian na funkcjonowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

W szerokim stopniu wykorzystane zostaną materiały z procesu legislacyjnego.

Szkolenie poprowadzi Maciej Kiełbus - Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert Prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP), członek Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań  w zakresie gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl