W samorządach

Geopark Świętokrzyski w sieci UNESCO

Oficjalne powitanie w Światowej Sieci Geoparków UNESCO nastąpiło przy okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi podczas międzynarodowej konferencji „Welcome Digital Event”.

Wiadomość na specjalnej konferencji prasowej ogłosili także przedstawiciele gmin Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów, wchodzących w skład geoparku. – To historyczny moment dla całego regionu. Geopark to praca zbiorowa wielu osób, instytucji i organizacji z różnych sektorów – mówił Michał Poros, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Gmin „Geopark Świętokrzyski”.

Certyfikat UNESCO przyznany został dla całego obszaru Geoparku Świętokrzyskiego o łącznej powierzchni 526 km kw. Główną przesłanką było unikatowe dziedzictwo geologiczne o randze międzynarodowej. Istotne znaczenie miały również takie elementy, jak przyroda ożywiona, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, a także aktywność społeczności lokalnej związana z kultywowaniem dawnych tradycji i obyczajów oraz działalnością w zakresie edukacji i turystyki.  

– Pokazujemy, że w zespole można te wartości jeszcze lepiej zaprezentować. Geopark Świętokrzyski będzie teraz wykonywał intensywną pracę, ale to przyniesie korzyści dla nas wszystkich. Stanie się doskonałym elementem promocji – powiedział Bogdan Wenta, prezydent Kielc. 

– Niezwykle ważne jest to, że w dalszym ciągu będziemy działali razem, bo takie są wymogi obecności na tej liście. Nasza współpraca przynosi dobre efekty – dodał Marian Buras, burmistrz Morawicy.

Certyfikat przyznawany jest na 4 lata. Po upływie tego czasu następuje weryfikacja przez ekspertów UNESCO. Oceniana jest między innymi aktywność w zakresie promocji, edukacji, turystyki oraz współpracy z innymi geoparkami. Z tego względu utrzymanie certyfikatu to proces ciągły, w który na stałe muszą być zaangażowane różne instytucje i organizacje. Kluczem jest aktywność i współpraca sieciowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Korzyści płynących z uzyskania certyfikatu jest wiele. Przede wszystkim możliwość jeszcze lepszego promowania atrakcji turystycznych na forum krajowym i międzynarodowym. – Geoturystyka jest ogromną szansą dla mieszkańców tego terenu i biznesu – podkreślił Robert Jaworski, burmistrz Chęcin. – Jesteśmy bardzo zaangażowani w projekt i chcemy, aby Geopark Świętokrzyski za cztery lata nadal był w sieci UNESCO – dodał Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Nowiny. – Nasze unikatowe miejsca jeszcze zyskają na wartości. Cieszę się, że między innymi Rezerwat Moczydło czy Chelosiowa Jama są produktami, które zainteresowały władze UNESCO – stwierdził Zbigniew Piątek, wójt gminy Piekoszów.

Formuła geoparku stwarza możliwość realizacji międzynarodowych projektów z innymi geoparkami zrzeszonymi w sieci UNESCO i współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, a także pozyskiwania środków na realizację działań z zakresu edukacji i turystyki. Wspólne działania dają możliwość lepszego wykorzystania potencjału dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego gmin wchodzących w skład Geoparku.

Geopark Świętokrzyski starał się o przyznanie certyfikatu UNESCO od 2017 roku. Oprócz niego certyfikaty UNESCO otrzymały: Vestjylland w Danii, Saimaa w Finlandii, Turyngia Inselsberg w Niemczech, Grevena-Kozani w Grecji, Belitong w Indonezji oraz Aspromonte i Majella we Włoszech. W Światowej Sieci Geoparków UNESCO jest 169 placówek z 44 krajów. Do tej pory jedynym geoparkiem z Polski był Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa w woj. lubuskim.

Fot. Łukasz Zarzycki