Gospodarka W samorządach

Fundusze unijne - 140 mld euro na plus

W latach 2004 - 2021 Polska otrzymała z Unii Europejskiej ponad 207 mld euro. W tym samym czasie wpłaciliśmy do budżetu UE niespełna 67 mld euro. Większość unijnych pieniędzy trafiła do jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wynika z danych opracowanych przez Związek Miast Polski, w latach 2004 – 2020 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego osiągnęły poziom 611 mld zł (ok. 133 mld euro). Dotacje UE, które w tym samym czasie trafiły do JST to niemal 40 proc. tej kwoty - 226 mld zł, czyli ok. 49 mld euro. Dla porównania, latach 2004 – 2020 krajowe środki inwestycyjne, jakie zasiliły samorządowe budżety to ok. 57 mld zł (ok. 12 mld euro).
W latach 2004 – 2020 każda jednostka samorządu terytorialnego w Polsce otrzymała średnio 17,5 mln euro dotacji z budżetu Unii Europejskiej. W 66 miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe sfinansowane z dotacji UE w latach 2004 – 2020 stanowiły 43,9 proc. całości wydatków - przypomina Unia Metropolii Polskich, podając przykłady miejskich inwestycji. Oto kilka z nich.

Szczecin
- budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”: wartość projektu 180 894 392,41 zł; dofinansowanie z UE 111 009 458,59 zł (Fundusz Spójności, perspektywa 2007 – 2013),- budowa nowych tras tramwajowych: wartość projektu 225 699 863,47 zł; dofinansowanie z UE: 100 172 500,00 zł (Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020),
- przebudowa torowisk tramwajowych - etap II: wartość projektu 481 270 968,26 zł; dofinansowanie z UE 185 067 506,89 zł (Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020).

Gdańsk
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A: wartość projektu 602 929 061,16 zł; dofinansowaniw z UE 310 900 584,68 zł (Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020),
- systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich: wartość projektu 135 616 036,47 zł; dofinansowanie z UE 80 655 200,65 zł (Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020).

Kraków
- budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej: wartość projektu 396 301 251,33 zł; dofinansowanie z UE 151 233 429,65 zł (Fundusz Spójności 2014 - 2020),
- modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wartość projektu 275 911 431,66 zł; dofinansowanie z UE 117 259 634,79 zł (Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020).

Wrocław
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu- Etap III A: wartość projektu 270 894 161,40 zł; dofinansowanie z UE 112 973 143,77 zł (Fundusz Spójności, perspektywa 2014 - 2020).

Bydgoszcz
- Bydgoski system wodny i kanalizacyjny II: wartość projektu 681 078 983,10 zł; dofinansowanie z UE 423 889 110,00 zł (Fundusz Spójności 2004 - 2006).

Lublin
- niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej: wartość projektu 193 741 507,11 zł; dofinansowanie z UE 139 382 188,32 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020),
- rewitalizacja części Śródmieścia: wartość projektu 67 215 094,53 zł; dofinansowanie z UE 42 258 218,64 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020),
- rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie: wartość projektu 207 802 678,34 zł; dofinansowanie z UE 163 990 779,93 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020).


Źródło: Unia Metropolii Polskich, mapadotacji.gov.pl
Fot. Pixabay