Gospodarka

Fundusze europejskie z programu FEnIKS

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”, przedłożoną przez ministra funduszy i polityki regionalnej.

Głównymi źródłami finansowania programu FEnIKS są Fundusz Spójności (FS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łącznie chodzi o ponad 25 mld euro, z czego z EFRR 12,8 mld euro, a z FS 12,3 mld euro. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Pod względem finansowym będzie najsilniejszym instrumentem polityki spójności w kraju.

Zgodnie z zapowiedziami, z programu mają być finansowane działania na rzecz:
- efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii,
- gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
- adaptacji do zmian klimatu,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- zachowania bioróżnorodności,
- bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego,
- poprawy dostępu oraz zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia,
- wzmocnienia roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Planowane w programie działania będą przyczyniać się do osiągnięcia założeń głównej strategii UE – Europejskiego Zielonego Ładu. Z programu będą też podejmowane działania wspierające odbudowę kraju po skutkach pandemii COVID-19.

Przypomnijmy: wśród przedsięwzięć wspartych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (poprzednika programu FEnIKS) można wymienić budowę autostrady A1 (Pyrzowice - Częstochowa i koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn), kompleksową modernizację energetyczną wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze, remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich - Muzeum Narodowego w Krakowie, remont bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozbudowę Terminalu LNG w Świnoujściu i budowę drugiej linii metra w Warszawie.


Źródło: KPRM
Fot. Pixabay