Gospodarka

Fundusz Transformacji Śląska gotowy do podpisu

Ustawa o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego czeka na podpis prezydenta. 13 stycznia zakończył się proces legislacyjny.

Powołanie Funduszu Transformacji Śląska wynika z realizacji postanowień Umowy Społecznej z 28 maja 2021 roku dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.
Fundusz został zaprojektowany z myślą o tym, aby pomóc przedsiębiorcom, którzy doświadczyli negatywnych procesów związanych z transformacją i ograniczyli bądź zrezygnowali z prowadzenia własnych firm. FTŚ będzie wspierał przedsiębiorców także spoza województwa śląskiego z tym, że efekt takiego wsparcia będzie musiał służyć realizacji transformacji Śląska.

Fundusz będzie realizował zadania o charakterze inwestycyjnym, jak i z zakresu wspierania kształcenia, cyfryzacji i promocji regionu. Powstaną programy wspierające poszczególne grupy społeczne. Uruchomione zostaną działania na rzecz ochrony zdrowia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Śląska.
FTŚ będzie działał w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach. W swoich działaniach będzie wykorzystywać instrumenty finansowe podobne do tych, którymi posługuje się Polski Fundusz Rozwoju SA. To m.in. wsparcie finansowe, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach czy przystępowanie do spółek osobowych.

Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść do 500 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a finansowanie z budżetu państwa – do 100 mln zł w latach 2024-2030 i do 50 mln zł w latach 2031-2032.
W skład rady nadzorczej funduszu ma wchodzić siedmiu przedstawicieli rządu, dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez zarząd woj. śląskiego i dwóch członków z dwóch największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach. Zarząd FTŚ ma tworzyć od trzech do pięciu członków.


Fot. UM Katowice

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane