Konferencje

Forum Mieszkaniowe 2022. Zrównoważone mieszkalnictwo

26-27 października

W środę 26 listopada rozpocznie się Forum Mieszkaniowe organizowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland już po raz dziewiąty.

Problemy mieszkaniowe to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań w Polce. Kryzys mieszkaniowy towarzyszy nam od lat, a w ostatnim czasie stał się odczuwalny niemal dla każdego – rosnące stawki czynszów, ograniczone możliwości pozyskania kredytu na zakup mieszkania i rosnące stopy procentowe, wysokie koszty energii i ogrzewania dotykają niemal każdego.

„Fundacja Habitat for Humanity Poland od lat nie tylko jest na pierwszej linii i wspiera osoby zmagające się z trudnościami, ale również wypracowuje rozwiązania systemowe w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej. A sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Wydarzenia ostatnich dwóch lat: wybuch pandemii koronawirusa, eskalacja wojny w Ukrainie, nadchodzący kryzys energetyczny mocno wpłynęły na temat mieszkalnictwa” – podkreśla Katarzyna Przybylska, Dyrektorka ds. Rzecznictwa Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Forum Mieszkaniowe to platforma wymiany doświadczeń i dyskusji między władzami publicznymi, przedsiębiorcami, ekspertami, akademikami oraz organizacjami pozarządowymi poszukująca rozwiązań na temat najbardziej nurtujących nas problemów mieszkaniowych. W najbliższym Forum udział wezmą również przedstawiciele międzynarodowych agend i organizacji pozarządowych działający w Polsce w związku z napływem osób z Ukrainy.

„Mamy nadzieję, że w czasie Forum wspólnie wypracujemy rozwiązania, które zostaną pilnie wdrożone, aby poprawić sytuację mieszkaniową w Polsce” – dodaje Katarzyna Przybylska.

W tym roku uczestnicy Forum Mieszkaniowego będą m.in. rozmawiać o:
> Adaptacji pustostanów na potrzeby mieszkaniowe oraz o międzysektorowym modelu remontów pustostanów;
> Kształtowaniu polityki mieszkaniowej, społecznej oraz przestrzennej w kraju i jednostkach samorządowych;
> Wpływie celów zrównoważonego rozwoju na kształtowanie się miast;
> Społecznych Agencjach Najmu;
> Sposobach finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce;
> Kryzysie energetycznym i rozwiązaniach na nadchodzącą zimę;
> Wykorzystaniu idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego w inwestycjach mieszkaniowych;
> Partycypacji społeczeństwa w tworzeniu miejsc do mieszkania;
> Innowacjach dla społecznego mieszkalnictwa.

Fundacja Habitat for Humanity Poland działa w Polsce od 30 lat na rzecz ograniczenia ubóstwa mieszkaniowego. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 5 lat z inicjatyw rzecznictwa publicznego oraz zgłaszanych przez Fundację poprawek do przygotowywanych przepisów dotyczących mieszkalnictwa skorzystało 690 tysięcy osób.

Habitat for Humanity Poland
www.habitat.pl
www.facebook.com/HabitatPL/