Rozmowy Wspólnoty W samorządach

Fabryka Pełna Życia

Justyna Kamińska

26.06.2019

Będzie to miejsce zielone, przyjazne dla klimatu i atrakcyjne dla mieszkańców. Zakładamy, że ulokują się tam punkty gastronomiczne, biura, przestrzenie do spotkań czy konferencji. Powstanie również część mieszkaniowa i być może również browar rzemieślniczy. Liczę, że to będzie modne miejsce w sercu Zagłębia - tak o Fabryce Pełnej Życia czyli nowym centrum Dąbrowy Górniczej mówi Marcin Bazylak, prezydent miasta.

Dąbrowa Górnicza chce być miastem nowoczesnym dlatego budujecie Państwo nowe centrum. Czy jest ono potrzebne?

O potrzebie stworzenia nowego centrum, czyli rewitalizacji terenu po dawnych zakładach Defum, zdecydowali sami mieszkańcy. To właśnie oni, w trakcie konsultacji, potwierdzili, że brakuje im przestrzeni, gdzie po prostu można się wybrać, kogoś spotkać, niejako „wpaść na siebie” i fajnie spędzić czas. Taka właśnie ma być „Fabryka Pełna Życia”.

 

Niedawno rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny. Podoba się Panu koncepcja przedstawiona przez  architektów z pracowni ANALOG?

To koncepcja, którą moim zdaniem można przekuć w dobry projekt. Przede wszystkim ciekawym rozwiązaniem jest umiejscowienie placu miejskiego wewnątrz dawnej fabryki, przez co zespół budynków stworzy zwartą część, odróżniającą się od okolicznych zabudowań. Warte podkreślenia jest również to, że zwycięska koncepcja uwzględnia uwarunkowania formalno-prawne m.in. kwestie własnościowe, które są kluczowe w realizacji inwestycji. No i co równie istotne – w mojej ocenie jest ona atrakcyjna nie tylko urbanistycznie, ale i architektonicznie.  

 

Jak będzie w przyszłości wyglądało to miejsce?

Będzie zielone, przyjazne dla klimatu i atrakcyjne dla mieszkańców. Zakładamy, że ulokują się tam punkty gastronomiczne, biura, przestrzenie do spotkań czy konferencji. Powstanie również część mieszkaniowa i być może również browar rzemieślniczy. Liczę, że to będzie modne miejsce w sercu Zagłębia. Ponieważ zostanie zlokalizowane obok nowoczesnego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym, będzie lokalizacją, do której łatwo dotrzemy – pieszo, rowerem czy transportem publicznym - z dąbrowskich terenów rekreacyjnych, ze wszystkich dzielnic, a także sięgając dalej, z innych miast regionu.\

 

Przebudowa dawnej fabryki Defum  jest jednym z elementów większego programu rewitalizacji.

Rewitalizację centrum musimy połączyć ze wspólnymi inwestycjami gminy, spółek PKP i Tramwajów Śląskich. Chodzi m.in. o budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w centrum miasta i dzielnicy Gołonóg, połączenie tunelami obszarów znajdujących się z obu stron torów, budowę sieci nowych dróg rowerowych, zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych i wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią pieszym poruszanie się po mieście. Mamy już gotowe projekty, przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów i na przełomie roku chcemy rozpocząć inwestycje. Wszystko to wymusi również zmianę siatki połączeń autobusowych, aby dzięki niej wygodnie i w miarę szybko dotrzeć do centrum nawet z odległych dzielnic.

 

Szacuje się, że nowe centrum ma kosztować 350 mln zł. Czy miasto stać na taki wydatek?

Taką kwotę szacujemy na inwestycje na całej przestrzeni „Fabryki Pełnej Życia”, czyli 4 hektarach. Nakłady te mają być rozłożone w latach i zakładamy, że nie będą pochodzić wyłącznie ze środków publicznych. Pieniądze publiczne mogą być zaangażowane na poziomie 30 procent, ponieważ do rewitalizacji tego terenu chcemy zaprosić również podmioty prywatne. Wierzę, że wspólnymi siłami stworzymy nowe centrum Dąbrowy Górniczej, które stanie się jedną z wizytówek Metropolii.

 

Na jakim etapie są obecnie prace?

Aktualnie przygotowywana jest szczegółowa dokumentacja dla „Fabryki Pełnej Życia”. Chodzi głównie o projekty modernizacji, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania dotychczasowych budynków; projekty nowych obiektów kubaturowych; projekty elementów zagospodarowania terenu, w tym m.in.: przebudowy istniejącego układu komunikacji drogowej, przebudowy istniejącego układu infrastruktury technicznej z niezbędnymi przełożeniami sieci, projekty zieleni, elementy małej architektury i wyposażenia, tzw. mebli miejskich, projekty nawierzchni, iluminacji i tym podobnych innych rozwiązań zaproponowanych w pracy konkursowej. Do końca roku ma powstać także projekt architektoniczny, przygotowany przez pracownię Analog.

 

Więcej o Fabryce Pełnej Życia >>>