Gospodarka

Europejski Fundusz Modernizacyjny wesprze budowę polskich spalarni śmieci

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o dużym zainteresowaniu dofinansowaniem w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami”, w części dotyczącej wykorzystania paliw alternatywnych na cele energetyczne.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwał do 30 grudnia 2022 r. W wyniku dużego zainteresowania budżet zwiększono z 1 mld do 3 mld zł. Program jest finansowany z środków Funduszu Modernizacyjnego - instrumentu Unii Europejskiej dla krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji CO2. 

W ramach naboru złożono wnioski o dofinansowanie realizacji 39 inwestycji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Łączne wnioskowane dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek wyniosło ponad 10 mld zł, przy łącznej całkowitej wartość inwestycji 16,7 mld zł. Realizacja projektów będących przedmiotem wniosków pozwoli na coroczne wykorzystanie na cele energetyczne ponad 2,9 mln ton paliw alternatywnych. Moc jednostek energetycznych wytwarzających energię elektryczną i cieplną w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie ok. 700 MW.
W roku 2022 zawartych zostało 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 546 mln zł, dla 4 instalacji termicznego przekształcania paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych o wydajności 95 130 ton/rok.

- W Polsce pracuje 9 zakładów o potencjale przetworzenia ok. 1,3 mln ton odpadów rocznie, co jest całkowicie nieporównywalne z możliwością 96 zakładów niemieckich dysponujących mocą przerobową ok. 26,3 mln ton. Wydajność instalacji odniesiona do jednego mieszkańca jest w Niemczech ponad 11-krotnie większa niż w Polsce. Podobne dysproporcje występują wobec innych krajów UE stawianych jako wzorce systemowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - zaznacza Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOSiGW. - Rozwój instalacji termicznego przekształcania odpadów stanowi istotny komponent transformacji ciepłownictwa i prowadząc do zmniejszenia zależności od importu nośników energii, wykorzystując potencjał energetyczny odpadów. Przyczyni się też do zahamowania wzrostu ponoszonych przez mieszkańców kosztów ogrzewania i zagospodarowania odpadów - dodaje.

Jak podkreśla NFOŚiGW, instalacje waste-to-energy mają szansę zaspokoić fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki odpadami. W obliczu obecnego kryzysu, traktowanie odpadów nienadających się do recyklingu jako paliwa przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy wykorzystaniu potencjału istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Ponadto termiczne przekształcanie odpadów nienadających się do recyklingu to przykład zastosowania filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez dostrzeżenie odpadów komunalnych jako cennego surowca do produkcji „zielonej energii”, która za pośrednictwem  nowoczesnych elektrociepłowni wraca do mieszkańców. Recykling wraz z komplementarnym odzyskiem energetycznym pozwolą na pełne wykorzystanie wartości tkwiącej w odpadach umożliwiając ograniczenie ich składowania.


Źródło NFOŚiGW
Fot. Pixabay