Konferencje

Ełk gospodarzem 11 edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur

20-21 października

Przez dwa dni, 20 i 21 października br., samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu będą dyskutować na temat E-gospodarki Warmii i Mazur. 11 edycję Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur zainauguruje wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bo to właśnie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organizatorem Festiwalu, i to już od 12 lat. Gospodarzem tegorocznej edycji jest Gmina Miasto Ełk.

Festiwal od lat stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją w wymiarze lokalnym i regionalnym oraz przedsiębiorcami. Te spotkania pozwalają nie tylko uczyć się od siebie nawzajem, ale także budować spójny i efektywny przekaz promocyjny, który przyciąga do regionu nowych mieszkańców i inwestorów. O skuteczności tych działań świadczą choćby inwestycje na Warmii i Mazurach tak znanych marek jak IKEA, ZALANDO Group, Michelin, Siemens, Animex. Prezentacji wybranych działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym obszarze poświęcona będzie pierwsza z festiwalowych prelekcji: Warmia i Mazury. Pracuj, inwestuj, wypoczywaj.

Przestrzenią, w której coraz częściej realizowane są działania promocyjne i komunikacja z ich adresatami, ale także procedowane są sprawy urzędowe i utrzymywane kontakty biznesowe, jest sieć Internet. To za pośrednictwem sieci, z wykorzystaniem portali, aplikacji i oprogramowania znajdujemy potrzebne informacje, załatwiamy sprawy i utrzymujemy relacje. Wymianie poglądów w tej kwestii poświęcony zostanie panel dyskusyjny„Rozwój e-usług i e-administracji w procesie elektronizacji
w samorządach na Warmii i Mazurach”, a przebieg tych procesów w urzędach i firmach, a także możliwości w tym obszarze, przedstawione zostaną w drugiej festiwalowej prelekcji: „Społeczeństwo informacyjne. Procesy elektronizacji w samorządach i przedsiębiorstwach”.

Firm zainteresowanych inwestowaniem w regionie wciąż przybywa, bo województwo warmińsko-mazurskie posiada wiele atutów – zaplecze akademickie, dobrze wykształcone kadry, coraz bardziej rozwiniętą sieć komunikacyjną, z nieustannie rozbudowywaną infrastrukturą drogową i regionalnym lotniskiem Olsztyn-Mazury, ale także unikalne środowisko naturalne. O tym jaki wynik daje połączenie tych atutów z postępującymi procesami cyfryzacji, a także jaką przewagę konkurencyjną zyskują dzięki temu przedsiębiorcy działający na Warmii i Mazurach, dyskutować będą uczestnicy panelu dyskusyjnego „Cyfryzacja przedsiębiorstwa sposobem na work – life balance”.

Nieustanne śledzenie nowości w branży, monitorowanie efektywności narzędzi i kanałów komunikacji, a także umiejętność korzystania z nich to „must have” dla każdego specjalisty ds. marketingu
w dzisiejszych czasach. Zaktualizować wiedzę, ale także rozwinąć praktyczne umiejętności w tej mierze pozwoli uczestnikom Festiwalu warsztat „Innowacje marketingowe – jak wypromować wydarzenie
w Internecie”.

Tradycyjnie, na zakończenie pierwszego, pełnego prelekcji i dyskusji dnia Festiwalu, organizatorzy zaplanowali Galę, podczas której ogłoszone zostaną wyniki tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu PRO Warmia Mazury na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego zrealizowane w 2021 roku.

Promocja gospodarcza to jednak nie tylko kampanie promocyjne, to także konkretne projekty adresowane do przedsiębiorców, szczególnie tych rozpoczynających działalność. Dyskusji o tym, co jest ważne w ich programowaniu, a także kiedy przynoszą one efekty, poświęcone zostanie spotkanie w ramach wizyty studyjnej w Ełckim Parku Naukowo Technologicznym, stwarzające okazję do rozmowy z tymi, którzy programy tworzą i tymi, którzy z nich korzystają.

Podsumowując – na Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur po prostu trzeba być!