W samorządach

Dziesiąta edycja samorządowych inspiracji

Już 20-21 października w Kromerowie pod Barczewem odbędzie się X Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, skierowany do samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu z województwa warmińsko-mazurskiego. Temat tegorocznej edycji to „Warmińsko-Mazurskie – swoboda tworzenia”.

Celem Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur jest wzmocnienie kompetencji merytorycznych uczestników w zakresie promocji gospodarczej gmin, wymiana doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą oraz ich integracja. Festiwal buduje spójny przekaz promocyjny dotyczący gospodarki Warmii i Mazur i pozwala na wymianę doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą a przedsiębiorcami.

Tegoroczna edycja to rozważania wokół tematów: Nowa strategia marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2021+, Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, Dlaczego znane marki wybierają Warmię i Mazury, Kultura w służbie promocji gospodarczej. Jak w poprzednich edycjach będzie również możliwość zainspirowania się przykładami dobrych praktyk oraz wzięcia udziału w praktycznych warsztatach kompetencyjnych.

Podczas Festiwalu zostaną również ogłoszone wyniki 9. edycji konkursu „PRO Warmia i Mazury”, w którym nagrodzone zostaną najlepsze projekty z zakresu promocji zrealizowane w 2020 roku w naszym województwie przez podmioty z Warmii i Mazur. Więcej o projekcie na stronie www.festiwalpromocji.pl

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli władz samorządów szczebla gminnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, szefów komórek ds. promocji, rozwoju i inwestycji, przedstawicieli instytucji podległych samorządom gminnym i zajmujących się zagadnieniami promocyjnymi, przedstawicieli instytucji regionalnych, lokalnych i zajmujących się zagadnieniami promocyjnymi, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawicieli starostw powiatowych i przedsiębiorców współpracujących z samorządami lokalnymi.

Festiwal odbędzie się w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness w Kromerowie koło Barczewa (powiat olsztyński).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja przez stronę internetową www.festiwalpromocji.pl.

Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiat Olsztyński.

Patronat honorowy objęła Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Grupa PFR.

Patroni Medialni: Rzeczpospolita, My Company, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, MADE IN Warmia&Mazury, Wyborcza.pl Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Marketingmiejsca.pl, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Ukiel Magazine, Kopernik.TV, Telewizja Olsztyn, Truso.TV, Telewizja Mazury, Meloradio, Radio 5.

Program i dodatkowe  informacje: www.festiwalpromocji.pl