Konferencje W samorządach

Dyscyplina finansów publicznych w samorządzie - konferencja

8 listopada 2021 r.

8 listopada 2021 r. odbędzie się online Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kryteria dokonywania wydatków publicznych i skutki ich naruszenia". Termin zgłoszeń upływa 5 listopada.

Organizatorzy konferencji zdiagnozowali najistotniejsze problemy w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych i opracowali program obejmujący 30 wystąpień.

W ramach programu konferencji przewidziano wystąpienia osób zajmujących się dyscypliną finansów publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz państwowych organach kontroli. Poruszą oni tematy dotyczące kryteriów dokonywania wydatków publicznych i skutków ich naruszenia.

Konferencja skierowana jest do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów oraz województw, skarbników, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, osoby realizujące zadania kontroli finansów publicznych oraz zamówień publicznych, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Termin rejestracji zgłoszeń upływa 5 listopada 2021 r. Wszelkie informacje, w tym tryb rejestracji, dostępne są na stronie internetowej www.dyscyplinasamorzad.org.pl