W samorządach

Dotacje na kampanie informacyjne w województwie śląskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na początku przyszłego roku uruchomi dotacje wspomagające gminy w przeprowadzaniu kampanii informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

 

Już niedługo gminy przejmą odbiór śmieci od swoich mieszkańców - taki obowiązek nakłada na nie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach. Zgodnie z nią, najpóźniej 1 lipca 2013 roku, gminy zajmą się odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców. Do tej pory prowadziły one jedynie rejestr firm zajmujących się odbiorem śmieci, natomiast wyborem odbiorcy i zawarciem z nim umowy zajmował się właściciel posesji. Według parlamentarzystów, takie rozwiązanie rodziło niekorzystne dla środowiska zachowania. Wielu właścicieli podrzucało domowe odpady do ulicznych śmietników bądź lasów – zanieczyszczając środowisko. Nowelizacja ustawy, choć od początku kontrowersyjna, ma wyeliminować takie zachowania. Każdy właściciel posesji będzie zobowiązany płacić za odbiór śmieci swojej gminie. W gminach w całej Polsce trwają zatem gorączkowe przygotowania do przejęcia przyjmowania śmieci. Prowadzone są konsultacje społeczne oraz kampanie informacyjne co rodzi dodatkowe koszty.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zajął się problemem gmin i przygotował konkurs na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych dla samorządów z województwa śląskiego. Jego celem jest dofinansowanie, w formie dotacji, działań gwarantujących najlepsze efekty w zakresie informowania o zagospodarowaniu odpadów komunalnych w gminie. Kampanie, dotyczące gospodarowania odpadami na nowych zasadach, powinny służyć zapoznaniu mieszkańców z nowymi zasadami odbioru śmieci – w tym zasadami obliczania i wysokości stawek, terminami i trybem uiszczania opłat. Ponadto kampanie powinny zająć się promowaniem selektywnej zbiórki odpadów, ukazać korzyści płynące z segregacji śmieci oraz jej zasady.

 

W ramach konkursu Fundusz oferuje niemałą dotację, bo aż do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym nie może ona przekroczyć 0,20 zł na jednego mieszkańca gminy. Z dotacji można zatem częściowo sfinansować stronę internetową, filmy, wykłady, eventy oraz wszelkie materiały informacyjne, np. ulotki, broszury, plakaty.

 

W konkursie mogą wziąć udział nie tylko gminy, ale także ich związku i partnerstwa gmin zawiązane dla celów kampanii. Aby otrzymać dofinansowanie podmiot powinien posiadać uchwalony lokalny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz wyznaczyć stawki opłat i zasad ich ponoszenia. Jeżeli gmina spełnia te warunki wystarczy złożyć wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, w siedzibie Funduszu. Przyjmowanie wniosków przewidziane jest w dniach od 15 stycznia do 15 lutego 2013 roku. Więcej informacji na temat konkursu oraz wzory wniosków znajdą państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – www.wfosigw.katowice.pl.

TAGI: ustawa o porządku i czystości w gminach, odpady komunalne,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane