Akademia "Wspólnoty"

Doręczenia elektroniczne między samorządami a administracją rządową

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 15 czerwca o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe prawo"

Tematem szkolenia będzie przybliżenie regulacji zawartej w ustawie z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa o doręczeniach elektronicznych oprócz wprowadzenia nowego rodzaju doręczeń dokonuje także zmian w przepisach regulujących procedury administracyjne w tym, w szczególności w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wdrożenie ustawy będzie następowało etapami a pierwsze przepisy wejdą w życie 1 lipca 2021 r.

W trakcie szkolenie zostanie omówione m.in.: specyfika doręczeń elektronicznych w nowym modelu, pojęcie skrzynki do doręczeń elektronicznych, obowiązki podmiotów publicznych związane z nowym modelem, zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej oraz przepisy zmieniające i przejściowe.

Szkolenie poprowadzi Sylwester Szczepaniak –  radca prawny, specjalizujący się w obszarze administracji i e-administracji. Wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie uczestniczył lub koordynował ok 30. dużych projektów legislacyjnych m.in. projekt e-płatności, mDokumenty, projekty związane informatyzacją i ochroną danych osobowych (w tym w zakresie prawa pracy) oraz identyfikacją elektroniczną. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych. Posiada certyfikat Prince2, Główny Użytkownik w projekcie Elektroniczny Proces Legislacyjny 2.0, zasiadał w komitecie sterujących m.in. Projektu EZD RP, uczestniczył w pracach nad wdrożeniem eDowodu Osobistego. Autor licznych publikacji z obszaru prawa samorządowego oraz rozwiązań paperless (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia) oraz prawa administracyjnego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl