Klub prenumeratora

Szkolenie/ Dopuszczalność ukrytego monitorowania pracowników

Kwestia ukrytego monitorowania pracowników, kontroli poczty elektronicznej oraz korzystania z innych sposobów nadzoru pracowników i wykonywanej przez nich pracy od dłuższego czasu jest przedmiotem kontrowersji zarówno na gruncie prawa pracy, jak i prawa ochrony danych osobowych.

Śmiało można powiedzieć, że okres pandemii oraz powszechnie wykorzystywanego rozwiązania, jakim jest praca zdalna sprzyja powracaniu do tego zagadnienia i próbom analiz na ile pracodawca może kontrolować pracownika, czy praca zdalna powoduje poluzowanie wcześniejszych rygorów, czy obowiązki ciążące na pracodawcy i jego ryzyko uzasadniają zwiększenie form kontrolowania i sięganie po takie, które wcześnie nie były wykorzystywane. O tych wszystkich kwestiach będziemy mówić podczas naszego szkolenia on-line.

Podczas webinaru odmówimy:
1.    podstawy prawne kontroli sprawowanej nad pracownikami
2.    nadzór, kontrola, monitoring i inne formy monitorowania
3.    czy monitorowanie może mieć formę ukrytą
4.    granice dopuszczalnej kontroli – czego unikać
5.    jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby móc kontrolować pracowników
6.    na co uważać w przypadku kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną

 


     Szkolenie dostępne jest na stronie www.klubprenumeratora.com.pl